ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ARCHITEKTURA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH MĚST

- cyklus přednášek doc. Sedlákové

Kategorie: Zájmové
Kód kurzu: ARCHČM-1022
Termín:
Obsazenost: Kurz obsazen
Místo: Karlovo náměstí 3, Praha 2
Lektor: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Cena: 3000 Kč (bez DPH 21%)


ARCHITEKTURA MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
Historie, urbanismus, památky i současné stavby českých a moravských měst

Večerní kurz s přednáškami doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc.
Podzim 2022 - JARO 2023
vždy ve středu na Karlově náměstí v Praze


NOVÉ PŘEDNÁŠKY OD PODZIMU 2023 pro vás již připravujeme :-)

Čechy:

 1. Litomyšl
 2. Žatec a Louny
 3. Benešov u Prahy a Vlašim
 4. Poděbrady
 5. Kladno
 6. Turnov a Semily                            
 7. Litoměřice a Terezín                          
 8. Trutnov a Hostinné                          

________________________________________________________________________

Od 1.2.2023 pokračuje kurz s tématy: Moravská města, kurzovné 3.000,- Kč + DPH  (informace v agentuře)

Morava:

 1. Kroměříž                                          1.2.2023
 2. Prostějov                                        15.2.2023
 3. Znojmo                                             1.3.2023
 4. Šumperk                                         15.3.2023
 5. Luhačovice                                     29.3.2023
 6. Mikulov                                           19.4.2023
 7. Třebíč                                             26.4.2023 
 8. Uherský Brod a Uherské Hradiště a Staré Město   10.5.2023

Od 5.10.2022  - 10.05.2023  večerní přednášky   (17,45 hod. - 19,15 hod.)


                   

Architektura českých a moravských měst II.

Čechy:

Litomyšl – moderní historické město či lázně ducha – město, ve kterém se snoubí architektura dob minulých se špičkovými díly současnosti. Město s renesančním zámkem s ojedinělou sgrafitovou výzdobou, s barokním piaristickým kostelem, s náměstím lemovaným renesančními a barokními domy s podloubím

Žatec a Louny

Žatec – město chmele, město originálního Chrámu chmele, s úžasnou renesanční radnicí a krásným barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ale stejně tak s ojedinělou synagogou, město krásných měšťanských domů

Louny – město, založené za Přemysla Otakara II, město, kolem kterého se chmel pěstuje. Město s úchvatným chrámem podle návrhu Benedikta Rejta, s kolonií rodinných domů podle návrhu Jana Kotěry a s budovou spořitelny podle návrhu Františka A. Libry. Město, jehož hradby jsou z tří čtvrtina zachované, a v jehož pivovaru je dnes prestižní galerie

Benešov u Prahy a Vlašim

Benešov – první zastávka rychlíku z Prahy, kde kupodivu jen málokdo vystoupí … Město s bohatou historií, se zbytky gotického kláštera Na Karlově, s vrcholně barokním areálem bývalé piaristické koleje a kostela sv. Anny od G. Aliprandiho, zároveň město velmi zajímavých staveb vzniklých po roce 1990

Vlašim – rodné město architekta Kamila Roškota; město s renesančním zámkem a romantickou zahradou v níž je dochován čínský pavilon, město původně se dvěma náměstími, z nichž panelové době nepodlehlo jen jedno, město s gotickým chrámem sv. Jiljí, město s vlastní hvězdárnou

Poděbrady – moderní město s dlouhou historií, jehož vývoj zásadně proměnily nálezy minerálních vod. Město citlivě promyšleného urbanismu s parkem jako nejdůležitějším centrálním prostorem. Město plné zajímavých staveb první poloviny dvacátého století

Kladno – město, které zbaveno většiny průmyslu, ukazuje svou tvář plnou zajímavé architektury především 19. a 20. století (ovšem s důležitými barokními vstupy), zároveň město, v němž stavby socialistického realismu se staly obdivovanými památkami

Turnov a Semily

Turnov – město českého granátu a město horolezců, město ze 13. století, město se třemi kostely – gotickým, barokním a novogotickým, se synagogou z počátku 18. století, město s jedním z nejstarších kamenných divadel v Čechách

Semily – město ze 14. století, kdysi také město textilního průmyslu. Většina jeho zajímavých staveb pochází až z 20. století, včetně děkanského kostela či funkcionalistického Sboru dr. Farského. Dominantou je bývalý, nádherně secesní Obecní dům. Textil se zde již nevyrábí, ale rozlehlý a architektonicky hodnotný areál textilky zůstal.

Litoměřice a Terezín

Litoměřice – jedno z nejstarších královských měst v Čechách, s náměstím lemovaným domy snad všech architektonických slohů (a některé jsou nejdéle obydlenými stavbami u nás); město s radnicí, jež má typickou báň, město s barokní Katedrálou sv. Štěpána a původně gotickým kostelem Všech svatých, s barokním kostelem Zvěstování Panny Marie, vrcholným dílem architekta Ottavia Broggia

Terezín – město založené jako pevnost v roce 1780. Město striktního urbanismu, domů v přísném klasicistně vojenském duchu s posádkovým kostelem. Vrcholná ukázka pevnostního stavitelství, která se v žádných bojových událostech neuplatnila. Tragický osud dostalo město ze 2. světové války, kdy bylo proměněno v židovské gheto.

Trutnov a Hostinné

Trutnov – město vzniklé ve 13. století, snad založené Přemyslem Otakarem II. Město jako výchozí bod k cestám do Krkonoš. Město kožešin. Město, u nějž proběhla jediná bitva války 1866, kterou rakouské vojsko vyhrálo. Město s barokním kostelem Narození Panny Marie a novogotickým kostelem proměněným v koncertní síň. Město s novým kulturním centrem UFFO (pojmenovaném po místním rodákovi, básníku Uffo Hornovi)

Hostinné – město papíru; město založené za Přemysla Otakara II., s renesanční radnicí zdobenou sochami obrů na náměstí lemovaném původně renesančními domy, s renesančním děkanským kostelem Nejsvětější trojice s Františkánským klášterem, proměněným v kulturní centrum, v kostele je galerie odlitků antických soch.

      

              

Morava:   

Uherský Brod a Uherské Hradiště a Velehrad

Uherský Brod - na město povýšil Přemysl Otakar II., zničen za třicetileté války a vypálen kuruci v sedmnáctém století; město s barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie, s dominikánským klášterem, s goticko-renesančně-barokně-modernistickým kostelem Mistra Jana z Husi; město se zajímavým kulturním domem z 80. let, s muzeem Jana Amose Komenského, město České Zbrojovky

Uherské Hradiště – město založené Přemyslem Otakarem II., město folklóru a vína, město Velké Moravy, město s několika kostely, ale také synagogou, zároveň také město moderní architektury meziválečné doby i doby současné

Velehrad – místo s prvním cisterciáckým klášterem založeným na Moravě ve 12. století a bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, v níž se nad románským základem vypíná barokní kostel, duchovní centrum Moravy

Kroměříž – město zvané hanácké Atény založil biskup Bruno ze Schaenburga kolem roku 1263 a určil ho tak jako sídlo olomouckých biskupů. Město s rozlehlým zámkem v krajinářsky utvořené Podzámecké zahradě, město s komponovanou Květnou zahradou, město mnoha kostelů a mnoha škol, město, v němž v roce 1848 zasedal zemský sněm; zároveň město mnoha architektonických stylů. Rodné město architekta Karla Pragera

Prostějov – město, které se vyvinulo v průběhu 13. století z malé vsi; město s významnou židovskou historií, město, kde byla vytištěna první kniha na Moravě, město oděvního průmyslu. Město s radnicí ve stylu německé secese, s Okresním domem podle návrhu Jana Kotěry, město se zajímavými vilami

Znojmo – město s románskou rotundou s vyobrazeními Přemyslovců, město s deseti kostely jedním starším než druhým, město s mnoha kláštery, z nichž nejzajímavější je ten v Louce, jenž má románský základ /a dnes patří vínu/, město se zajímavým podzemím a vysokou vyhlídkovou radniční věží, město renesančních domů a také ojedinělého železničního viaduktu.

Šumperk – město založené v druhé polovině 13. století, město mnoha kostelů od gotiky po secesi, město s radnicí ve stylu německé secese, kdysi město textilního průmyslu, po němž však zůstaly především zajímavé vily majitelů. Město, které samo sebe nazývá Bránou do Jeseníků

Luhačovice – Město lázeňské, město malebných staveb secesních (nejen od Dušana Juroviče), město půvabných vil a lázeňských domů doby vrcholného funkcionalismu

Mikulov – město s proslulým zámkem, Dietrichšteinskou hrobkou, svatým kopečkem, s významnou židovskou čtvrtí se synagogou, zajímavou dostavbou z 50. let; samozřejmě město vína

Třebíč – město, na jehož počátku byl ve 12. století založený benediktýnský klášter s bazilikou sv. Prokopa. Město na druh straně řeky je mladší, zápis o něm je z roku 1277. Město s ojediněle dochovanou židovskou čtvrtí, město s rozlehlým Karlovým náměstím a s kostelem sv. Martina z Tours; město s rondokubistickou továrnou, kdysi na výrobu nábytku, město, nedaleko od kterého leží baťovská Borovina

Další přednášky pro vás připravujeme na podzim 2023 :-)

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 30.05.2024 20:05:41
Titulek: ARCHITEKTURA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH MĚST | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/313-architektura-ceskych-a-moravskych-mest.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.