ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Vzdělávací projekty

Řečnické umění se dá trénovat
Řečnické umění se dá trénovat

Dlouhodobé vzdělávací programy   

Řečnická škola, Dějiny výtvarného umění a architektury, Cykly Architektura měst.

 


*  1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA  *  1. ŘŠ  * 


 

1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA 

Komplexní 3 / 4 modulový projekt  

* rétorika * hlasová výchova * komunikace * prezentační dovednosti * storytelling a improvizace * argumentační dovednosti * krizová komunikace * mediální trénink *
 


Strategie agentury

Nabídnout klientům vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání.

Verbální projev je společnou, nezbytnou aktivitou nezávislou na profesi. Proto je projekt vhodný jak pro manažery  obchodu a  marketingu, pro top management firem, tiskové mluvčí a PR pracovníky, politiky, moderátory, prezentující, pedagogy, právníky a další osobnosti, které často prezentují sebe sama, vystupují před kolegy, obhajují projekt ve firmě či u klienta, vystupují na veřejnosti nebo v médiích apod.

CÍL 

Získat potřebné dovednosti a sebedůvěru pro kultivovaný, přesvědčivý, pohotový a sebejistý mluvený projev na  profesionální úrovni, ať pro jakoukoli prezentaci nebo vystoupení na veřejnosti.

VÝHODY modulové výuky:

 • komplexnost výuky - návaznost modulů s gradací nároků na dovednosti posluchače a postupné zafixování dovedností
 • kvalita tréninků i lektorů - vyvážená a ověřená
 • individuální přístup - malá skupina (cca 5 - 7 posluchačů, max. do 10 osob)
 • výsledkem je prokazatelně vyšší dosažená úroveň dovedností u jednotlivých posluchačů,
 • příznivá cena projektu 

MODULY 1. Řečnické školy 

 •  Úspěšná prezentace s osobitým stylem  
 •  Praktická rétorika a práce s hlasem                                              
 •  Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikce  
 •  Storytelling a improvizace  / volitelné, lze přiobjednat
 •  Mediální trénink  / volitelné, lze přiobjednat                

Témata 3-4 modulového   projektu  1. Řečnická škola

 • Tvůrčí a pohotová komunikace
 • Rozvoj argumentačních dovedností
 • Umění přesvědčit a správně formulovat a načasovat argumenty
 • Prezentační dovednosti
 • Jak zaujmout a přesvědčit publikum
 • Veřejné vystoupení, společenské akce
 • Zvládání trémy
 • Sebeprezentace
 • Prezentace na kameru a na internetu
 •  Kultura projevu a řečnické dovednosti     
 • Technika řeči a práce s hlasem
 • Verbální  a neverbální komunikace
 • Obsah a forma projevu, typy projevů, řečnické a mluvní styly
 • Osobnost řečníka, jeho image a styl
 • Storytelling - jak zaujmout a motivovat příběhem  
 • Improvizace - schopnost pohotově reagovat v nečekaných situacích 
 • Krizová a mediální komunikace 
 • Mediální vystoupení  

FORMA

Projekt je složen ze 3/4 modulů = 5 - 7 dní tréninku  (40 / 56 vyuč. hodin, tréninky cca 1x v měsíci)., vždy 9,00 - 17,00 hod., moduly Storytelling a Mediální trénink jsou volitelné, lze je libovolně přiobjednat.
Tréninky na sebe navazují a postupně upevňují získané dovednosti s gradující náročností. Volitelný modul Mediální trénink (lze přiobjednat) -  simulované mediální vystoupení pod vedením profesionálů  v improvizovaném TV studiu (profi TV studio na vyžádání za příplatek).

METODY

Interaktivní trénink s využitím moderované diskuse zaměřený na analýzu pro zlepšení mluvního projevu, komunikačních a prezentačních dovedností.  Praktický nácvik řeči s použitím řečových technik a cvičení, komunikační a prezentační vystupování s audio a videotréninkem a rozborem: individuální doporučení pro každého účastníka kurzu (osobní plán rozvoje). Nahrávky posluchačů na DVD/flash pro zpětnou vazbu a případné pozdější vyhodnocení osobních rozvojových plánů.

LEKTOŘI

Lektorský tým je složen z oborníků na řečnické, komunikační a prezentační dovednosti s  vlastní hereckou nebo moderátorskou praxí, VŠ pedagogů, mediálních expertů, tiskových mluvčí a PR specialistů, rozhlasových a televizních moderátorů (působí na DAMU, v České televizi, v rozhlase, na VŠ, v divadle apod.).  

Lektorský tým

MgA. Markéta Mráziková-Pellarová herečka a moderátorka, lektorka rétoriky a komunikace
Miroslav Dvořák,  DiS hlasový pedagog na herecké škole, herec, moderátor
Jozef Ftorek, MA     VŠ pedagog PR, tiskový mluvčí, redaktor
Bc. František Tlapák   PR a komunikační specialista
Mgr. Petr Daňko   lektor, moderátor
Ing. Jan Korbel lektor, facilitátor a kouč

Mgr. Monika Nevolová
Mgr. Petra Šimková
Bc. Dominika Šindelková

lektorka prezentace, storytellingu a improvizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další běh  1. Řečnické školy -  termíny od  20.02.2020 (19. ročník)

aktuální informace a program zde


CENA 1. Řečnické školy

orientační ceny samostatných modulů: 

1 denní modul          4.700,- Kč  za modul prezentace, storytellingu
1 denní modul          4.950,- Kč za modul mediální a krizové komunikace
2 denní modul          7950,- Kč  za modul rétoriky, argumentace
_________________________________________________________________       

Zvýhodněná cena:   při absolvování celé Řečnické školy
Kurzovné zahrnuje pracovní a studijní materiály, psací potřeby, celodenní občerstvení (coffee break, oběd), nahrávky z videotréninku, certifikát o absolvování kurzu.   


 

 

 

 


 OHLASY ÚČASTNÍKŮ 1. ŘŠ

►Reference účastnice 1.ŘŠ
►Referenční dopis - Mgr. Matušek  (PDF)
►Reference - video závěr 1. ŘŠ    (5:30)

- účastníci tréninku hodnotí na závěr mediálního tréninku svou práci ve studiu  a někteří i přínos celého projektu 1.ŘŠ

 ►1. Mediální trénink - závěr 3. běhu 1. Řečnické školy (5:30) 
- účastníci tréninku hodnotí svou práci ve studiu a někteří i celý projekt 1.ŘŠ
  "Co Vám kurz dal a vzal".

►2. Improvizovaný rozhovor ve studiu - ukázka z Mediálního tréninku (1:50) 
- účastník tréninku pohotově reaguje na neznámé otázky/narážky redaktora  při 
  zachování kvality verbální i neverbální komunikace: "Těžko na cvičišti..."
 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ  ZÍSKANÝCH DOVEDNOSTÍ

PRACOVNĚ
- odborné přednášky - kongresy - konference - prezentace - obhajoby projektů
- vedení porad - reporty - obchodní prezentace

PROFESNĚ

 • byznys - jednání s klienty, vystoupení v médiích, krizová komunikace, obchodní prezentace, vedení porad
 • politika  - předvolební vystoupení, meetingy, vystoupení v médiích, přesvědčování, argumentace, zvládání námitek
 • právo - soudní přelíčení, závěrečné řeči u soudu, obhajoby, argumentace
 • věda - obhajoba projektů, přesvědčování a argumentace, vystoupení na veřejnosti, prezentace na konferencích a kongresech
 • pedagogika - výuka, přednášky, diskuse (celodenní mluvení versus ekonomika mluveného projevu, hlasová hygiena)
 • umělci - vystoupení v médiích, prezentace na veřejnosti, projevy na vernisážích, moderování.

SOUKROMĚ
- slavnostní projevy -  rodinné a firemní oslavy - vernisáže - společenské události -  večírky.
 

 

  

Dlouhodobé vzdělávací projekty - zájmové kurzy

Dějiny výtvarného umění a architektury, Architektura českých i evropských měst, Slavné osobnosti české architektury a další přednáškové cykly.

 


*  DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY  *  DVUA  *DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - celkový přehled o projektu

zájmový kurz, příprava na VŠ, 4 semestry - 2 leté studium 

Konkrétní programy pro nadcházející semestry - viz. níže, podrobně viz.  jednotlivé semestry v sekci "KURZY"Zajímáte se o umění a architekturu a rádi byste si rozšířili své znalosti informacemi od odborníků, kteří v oboru pracují?
Jste studentem a připravujete se na studium na umělecké vysoké škole či architektuře?

Právě pro vás je tu již  19. ročník  souboru jedinečných zájmových kurzů o českých, evropských a světových dějinách malířství, sochařství a architektury (pravěk, starověk, středověk, moderna), unikátní projekt z hlediska, obsahu, rozsahu, kvality výuky i tradice v ČR. 

Kurz je určen  zájemcům s hlubším vztahem k výtvarnému umění a architektuře,  kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oboru dějin umění.
Velmi vhodný je pro studenty chystající se na umělecké či humanitní vysoké školy nebo na fakultu architektury jako příprava ke studiu na VŠ. 

Garantem kurzu je paní  doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., VŠ pedagog na ČVUT, vědecký pracovník a kurátorka Národní galerie.

JSME I NA FACEBOOKU - DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 
 

         
 

OTESTUJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z DĚJIN UMĚNÍ 


OBSAH 

4 semestry přednášek od října 2016 do června 2018. 
Kurz obsahuje nejdůležitější informace o světovém, evropském i českém výtvarném umění a architektuře různých období, o jejich vlivu a významu pro další odvětví, seznámí vás s hlavními představiteli uměleckých stylů a jejich díly.


I. semestr 

DVUA-1016-1 

05.10.2016 - 18.01.2017

STAROVĚKANTIKA

 • Počátky architektury
 • Egyptská architektura Staré a Střední říše
 • Výtvarné umění Egypta a Mezopotámie
 • Egyptská architektura Nové Říše a Chetité
 • Architektura klasického a helenistického Řecka
 • Výtvarné umění Řecka
 • Architektura Římské říše v Itálii
 • Výtvarné umění Říma
 • Architektura římských provincií v Africe a Evropě
 • Křesťanská antika
 • Architektura Říše východořímské


II. semestr

DVUA-0217-2

15.02.2017 - 10.05.2017

STŘEDOVĚKOBDOBÍ ROMÁNSKÉ A GOTIKA

 • Románské umění v Evropě a v českých zemích
 • Architektura a umění Byzantské říše
 • Předrománská a románská architektura ve světě a Čechách
 • Evropské gotické umění
 • Ranná a vrcholná gotická architektura
 • Výtvarné umění ranné a vrcholné gotiky v českých zemích
 • Pozdní gotika v architektuře a umění


III. semestr

DVUA-1017-3

04.10.2017 - 31.01.2018

RENESANCE - BAROKO

 • Italská raně renesanční architektura a výtvarné umění
 • talská renesanční architektura a výtvarné umění 16. století
 • Evropská renesanční architektura
 • Renesanční architektura v českých zemích
 • Výtvarné umění renesance v českých zemích
 • Italská barokní architektura
 • Barokní výtvarné umění v Itálii
 • Evropská barokní architektura
 • Holandské barokní výtvarné umění
 • Barokní architektura v českých zemích
 • ​Výtvarné umění baroka v českých zemích


IV. semestr

DVUA-0218-4

21.02.2018 - 20.06.2018

MODERNÍ UMĚNÍ  19. - 20. STOLETÍ

 • Evropské výtvarné umění a architektura 19. a 20. století
 • Klasicismus
 • Romantismus
 • Realismus
 • Symbolismus a Secese
 • Impresionismus a Postimpresionismus
 • Kubismus
 • Meziválečná avantgarda
 • Expresionismus
 • Dadaismus a Surrealismus
 • Výtvarné umění po 2. sv. válce v Evropě a USA
 • Architektura 50. a 70. let v Evropě
 • USA a v Československu
 • Americký pop-art
 • ​Výtvarné umění od 70. let do současnosti

 


PŘIHLÁŠKY do semestrů/ročníků

Přihlásit se lze na jednotlivé semestry nebo se zvýhodněnou cenou na 1. + 2. semestr a na 3. + 4. semestr  viz. sekce "KURZY" 

Foto galerie DVUA

 

 

 FORMA

4 semestry / 110 hodin přednášek doplněných vycházkami a návštěvami výstav, galerií a muzeí s odborným výkladem (vstupné do objektů není zahrnuto).
Podvečerní přednášky vždy ve středu, 17:45 hod., po týdnu se střídají Dějiny architektury a Dějiny umění. 

METODY

Přednášky z oborů malířství, sochařství a architektury jsou bohatě doplněny obrazovou dokumentací s využitím  projekční techniky a studijními materiály, doplněných vycházkami a návštěvami výstav, galerií a muzeí s odborným výkladem. 

LEKTORSKÝ TÝM

Jednotlivá témata přednášejí profesionálové: renomovaní pedagogové z vysokých škol (Filosofická fakulta UK, Fakulta architektury ČVUT, Katedra architektury Stavební fakulty ČVUT), historici umění a architekti, pracovníci galerií a muzeí (Národní galerie, Národní muzeum).

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. - garant kurzu
VŠ pedagog, vědecký pracovník Národní galerie
PhDr. Rudolf Pošva, CSc.
VŠ pedagog, ČVUT – fakulta stavební, katedra architektury
Mgr. et Mgr. Markéta Ježková
lektorka Národní galerie, vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR
Mgr. Markéta Vinglerová
l
ektorka moderních dějin umění, VŠ pedagag na UMPRUM

a  tým externích spolupracovníků a lektorů agentury - viz seznam
např.:
Mgr. Ondřej Faktor
Historik umění, kurátor sbírek Národní galerie - Klášter sv. Anežky České
PhDr. Viktor Kubík
Lektor dějin výtvarného umění, VŠ pedagog na UK - Ústav dějin křesťanského umění
Mgr. Vjera Borozan, Ph.D.
kurátorka a historička umění, VŠ pedagog AVU, ředitelka projektu Artyčok TV

a další specialisté z minulých ročníků.

Mezi absolventky kurzu patří např. Jolka Krásná (televizní moderátorka ČT 24 nebo Alice Abraham (módní návrhářka) a další osobnosti.


 


  

 

Foto galerie DVUA

Reference posluchačů kurzu

Videoukázka přednášky Doc.Arch.Sedlákové : Funkcionalismus  zde >>

Obrazové ukázky výtvarných děl - impresionismus zde >>

Videa o architektuře z YouTube

 

 


*  CYKLY PŘEDNÁŠEK ARCHITEKTURA MĚST  *  CYKLY PŘEDNÁŠEK ARCHITEKTURA *  


ARCHITEKTURA PRAHY

 

Večerní cyklus přednášek doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. o architektuře a urbanismu Prahy, přiblížení slavných i méně známých staveb a jejich architektů od 1.10.2019 do 25.4.2020.

Od 11. století si tu můžeme číst, jak se postupně rozvíjelo stavitelství, urbanismus, jak se měnily jednotlivé slohy. Většinou však zůstáváme ve svém „čtení“ v hranicích historického jádra města, jako by pro nás Praha ustrnula ve středověkých hradbách. V přednáškových cyklech se obvykle postupuje striktně chronologicky – románská, gotická, renesanční atd. architektura.
Tak se zkusíme na Prahu podívat podle jednotlivých městských částí. Kdysi jich bylo jen 10, jak se Praha zvětšovala, přibylo jich. Jejich číslování neodpovídá vždy historickému vývoji území (Praha 2 nejsou jen Vinohrady, Praha 10 nejsou jen Vršovice), některé historické části jsou rozděleny do dvou částí (třeba Vinohrady). Úřední potřeby ne vždy sledují historické souvislosti.

Abychom se v našem pohledu na Prahu dokázali zorientovat, budeme se držet klasického značení 1 – 10, s několika výjimkami. Praha 1 bude rozdělena Vltavou, z Prahy 2 oddělíme Nové Město a pojednáme ho samostatně. Na konci přidáme dvě města z novějších, která jsou charakteristická pro dobu svého vzniku, a přitom dostatečně odlišná – Praha 11, to je Jižní Město, Praha 13, to je Jihozápadní Město. A nakonec přidáme aspoň hlavní architektonické zajímavosti z dalších částí města.

1.      Praha 1 – Hradčany a Malá Strana
2.      Praha 1 – Staré Město
3.      Praha 1, 2 – Nové Město
4.      Praha 2 - Vinohrady
5.      Praha 3 – Vinohrady, Žižkov
6.      Praha 4 – Nusle, Podolí, Krč, Braník, Michle, Lhotka, Hodkovičky
7.      Praha 5 – Smíchov, Radlice, Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol
8.      Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, Střešovice, Břevnov, Veleslavím, Vokovice, Liboc, Ruzyně
9.      Praha 7 – Holešovice, Trója
10.   Praha 8 – Karlín, Libeň, Kobylisy, Bohnice, Čimice, Střížkov
11.   Praha 9 – Vysočany, hrdlořezy, Prosek, Střížkov
12.   Praha 10 – Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice
13.   Praha 11 – Jižní Město
14.   Praha 13 – Jihozápadní Město
15.   Praha – mimo číslování 
pravý břeh Vltavy: např. Kyje, Hloubětín, Černý Most, Hostivař, Kunratice, Modřany
levý břeh Vltavy: např. Velká Chuchle, Řepy, Zličín, Přední Kopanina,  Suchdol, Nebušice, Lysolaje


 

ARCHITEKTURA  ČESKÝCH  KRAJSKÝCH  MĚST
 

Večerní cyklus přednášek doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. o historii architektury, uměleckých slozích a urbanismu českých krajských měst, přiblížení slavných i méně známých staveb a jejich architektů od 3.10.2018
 

 1. České Budějovice (založeno 1265) – nejen hektarové náměstí a renesanční radnice;
 2. Plzeň (založena 1295) – nejen pivo a nejvyšší kostelní věž u nás;
 3. Karlovy Vary (založeny 1370) – nejen slet secesních domů a horké prameny;
 4. Ústí nad Labem (založeno 1260) - nejen Střekov a Severní terasa,
 5. Liberec (založen 1360) – nejen Ještěd a novorenesanční radnice;
 6. Hradec Králové (založen před 1225) – nejen Bílá věž a Josef Gočár;
 7. Pardubice (založeny asi v polovině 14. století) – nejen Pernštejnské náměstí a perník;
 8. Jihlava (založena 1270) – nejen podzemí a Prior;
 9. Brno (založeno 1231) - nejen funkcionalismus a Bohuslav Fuchs;
 10. Olomouc (založena 1239) – nejen přemyslovský palác a soubor kašen;
 11. Ostrava (založena 1267) – nejen uhlí a Vítkovice;
 12. Zlín (založen 1397) – nejen baťovské domky a první panelové domy

                    


 

ARCHITEKTURA EVROPSKÝCH MĚST A NEW YORK

- Vídeň, Drážďany, Madrid, Praha, New-York, Petrohrad,  Londýn, Berlín, Paříž, Benátky, Barcelona, Řím.


Přednáškové cykly paní doc. Sedlákové o historii a architektuře měst (již proběhl)
 


Oslovili jsme doc. Ing. arch. Radomíru Sedlákovou, CSc., která se těší největší přízni posluchačů svým přednesem a přístupem k přednáškám, excelentními znalostmi a zkušenostmi i svým enthusiasmem. Lektorka dovede posluchače upoutat a zprostředkovat jim nejvšedním způsobem nové poznatky a zážitky při poznávání historie, krás umění a architektury. Společně jsme pro vás připravili cyklus přednášek o vybraných evropských městech s obdivuhodnou architekturou a jako přídavek New York.  Komentovaný výklad, přednášky a diskuse doplněné bohatým obrazovým doprovodem, 12 středečních večerů (již proběhlo).
 

Vídeň

Sídelní město Habsburků, hlavní město rakouské říše. Město dostatečně často navštěvované, a přitom jen málo známé. Původně římský vojenský tábor střežící hlavní město provincie, později gotické město, jež vzhledem ke své poloze dlouho muselo být v sevření hradeb. Vykvetlo v době baroka, kdy mohlo opustit hradby a další veliký rozkvět znamenala 2. polovina 19. století, kdy hradby byly konečně strženy. Město se stalo příkladem rozvážného urbanistického budování.  I jeho architektura, stejně tak měšťanská jako imperiální, přispívá k tomu, že má pověst nejpříjemnější města v Evropě.

Drážďany

Sídlení město rodu Wettinů, rozložené na obou březích Labe. Město poutající především barokní architekturou velkolepých paláců, rozsáhlým komplexem zámku a promenádou nad Labem. Pravý břeh má zachovánu barokní  charakteristickou urbanistickou strukturu s dochovanou atmosférou 19. a první poloviny 20. století. Ojedinělá je jeho poválečná obnova i obnova probíhající od roku 1990, kdy se městu vrací původní charakter.

Madrid

Jedno z nejmladších historických hlavních měst Evropy. Původně nevelké kastilské město Magerit bylo hlavním městem Španělska vyhlášeno teprve roku 1561. Až do minulého století se pravidelně přestavoval, proto z jeho historického jádra zůstalo jen málo - Velké náměstí a živé centrum kolem Náměstí Slunce. Je to především město 20. století, v němž jsou uchovány zbytky starších staveb, ale které především láká svými velkorysými náměstími a parky.

Praha

Město dochované jako živoucí učebnice architektury, jedno z mála měst ve středu Evropy, které nebylo poničeno 2. světovou válkou a díky tomu si dochovalo svůj ojedinělý charakter. První uliční strukturu dala doba románská, dnes, kromě kostelů skrytá v podzemí, pak domy na gotických parcelách   byly postupně upravovány a přestavovány, někde nahrazovány stavbami renesančními, další přestavba přišla v době barokní, doplněná v prvních předměstích stavbami klasicistními. Dodnes je čitelná struktura původního rostlého města, nového města plánovitě založeného ve 14. století, jasný je původní hradební okruh. Kolem toho se rozvíjela bohatá výstavba samostatných měst, později předměstí, dnes klasických čtvrtí 19. století. To vše je dnes obkrouženo prstencem zástavby století minulého. 

Londýn

Město s původním římským založením, ovšem mnohokrát proměněné. Jeho urbanistická struktura ukazuje spíš na řadu až postupně spojených sídel, natažených nejen podél řeky, ale i široko do kraje. Ne vždy pochopitelné uspořádání je mimo jiné výsledkem jinde ne obvyklých developerských aktivit šlechty, jež zužitkovávala své původní volné pozemky. Město, kde z doby gotické zůstaly jen ojedinělé stavby a půdorys centrální části (pokud něco takového v Londýně je), na němž ovšem jsou především paláce barokní spolu s ojedinělým souborem barokních kostelů. A na němž se město přestavuje dodneška. Přitom se spoustou zeleně a převládající nízkopodlažní zástavbou.

New York

Když architekt Rem Koolhaass nazval svou knihu Třeštící New York, přesně vystihl charakter tohoto ojedinělého města. Původně nizozemská osada Nový Amsterdam, od roku 1644 Nový York, živý přístav a prudce expandující město. Od chvíle, kdy v 19. století byla ustavena jeho pravoúhlá bloková struktura, stala se nepřekročitelným zákonem. Od konce 19. století pak vedla k prudkému růstu do výšky, který trvá dodnes. V architektuře města se snoubí bohaté vily 19. století s dochovanou řadovou zástavbou téměř maloměstskou a s výškovými stavbami, na nichž lze dobře sledovat proměny americké architektury od historizujících tendencí až k oslnivým subtilním věžím současnosti.

Petrohrad

V evropském měřítku město velmi mladé, založené roku 1703, velmi brzy však chápané jako jedno z nejkrásnějších míst na světě, přezdívané Benátky severu. Mísí se v něm vlivy ruské, italské, německé, anglické v ojedinělém celku. Poznejte budovu Admirality, Petropavlovskou pevnost, Palácové náměstí, Zimní palác, Něvský prospekt, Katedrálu sv. Petra a  Pavla....

Berlín

Z malého středověkého města na Sprévě se stalo hlavní město pruského království, metropole průmyslového Německa, centrum evropské avantgardy i hlavní město třetí Říše. Po pádu po 2. sv. válce a sjednocení města v r. 1990 se stalo městem světového formátu - metropole evropské kreativity s architektonickým boomem po pádu berlínské zdi.

Paříž

Původem římské město ve středověku vykvetlo do podoby jednoho z nejvýznamnějších měst Evropy.Bylo městem gotickým, a přitom v něm ze středověku je zachováno velmi málo. Má mnoho center – Ille de Cité s gotickou katedrálou Notre Dame, Louvre, jenž v sobě skrývá snad všechny architektonické styly až do současnosti, soudobou administrativní čtvrť La Défence, imperiální Vítězný oblouk, novorománskou baziliku Sacré-Coeur, ale taky živé bulváry a okouzlující secesi.

Barcelona

Původně malé gotické město s ojedinělým kostelem Santa Maria del Mar a dlouho rozestavnou katedrálou se v polovině 19. století změnilo v moderní velkoměsto a typickým šachovnicovým půdorysem, kde na počátku století dvacátého působil nejenom Antonio Gaudí, jehož stavby Sagrada Familia, Casa Milá, Casa Batlló, park Güell jsou dnes poklady světové architektury. Jednu ze svých nejvýznamnějších staveb tu zanechal Mies van der Rohe. Od devadesátých let se Barcelona systematicky mění v soudobé velkoměsto, jež dbá na to, aby bylo přátelské ke svým obyvatelům.

Benátky                                                                                                                                       

Útočiště před barbary uprostřed ojedinělé laguny dalo vzniknout ojedinělému souboru, jehož architektura je plynule rozvíjí od 8. Století. Město orientované spíš k Východu než k přilehlé Evropě si vytvořilo vlastní architektonický sloh, jenž je neopakovatelný v jiných podmínkách. Nejde jen o baziliku sv. Marka, Dóžecí palác, Zlatý palác či San Giorgio Maggiore a další ojedinělé stavby vynikajících architektů, ale jde o celkový charakter stále přitažlivého města, jež se na sklonku 80. let 20. století stalo místem konání pravidelných Světových výstav architektury.

Řím

Věčné město je stále se aktualizující učebnicí architektury – od etruského založení, přes antický rozkvět k nástupu raného křesťanství, se specifickým cítěním gotiky a s vrcholy renesanční a barokní architektury. Pro architekty byl Řím vždy povinnou návštěvou a nekonečným zdrojem poučení a inspirace.

Reference posluchačů kurzu

Videa o architektuře z YouTube
 


 

  

SLAVNÉ OSOBNOSTI A STAVBY ČESKÉ ARCHITEKTURY

- od gotiky po funkcionalismus 
 

Přednáškový cyklus o významných osobnostech české architektury a jejich stěžejních dílech. 


Na základě žádostí absolventů a úspěchu oblíbených přednášek doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc.  jsme připravili  cyklus přednášek.


OBSAH

       
Petr Parléř - stavitel ve službách Karla IV. aneb vysoká gotická architektura pro vysokou středověkou politiku

Jan Santini - baroko se snoubí s gotikou, obnova cisterciácké slávy v Čechách

Kilián Ignác Dientzenhofer - dynamické baroko v Čechách, mistrovství architekta navazuje na mistrovství otce...

Josef Zítek - velkolepost národní novorenesance (a Josef Schulz není stranou)

Josef Havlíček - sochařské modelování funkcionalistické architektury

Karel Prager - neustále hledání nového aneb Na nové věci si lidé teprve musí zvyknout

František Albert Libra - od hornických kolonií přes banky k průmyslu

Jiří Kroha - bouřlivý neoplasticismus, sociální funkcionalismus a formální socialistický realismus

Lubor Marek - zapomenutý architekt horských hotelů a továren

Věra a Vladimír Machoninovi - velkolepost mezinárodního stylu s dokonalým citem pro konstrukce

Karel Hubáček - Ještěd a SIAL, víc není třeba dodávat

Alena Šrámková - noblesa minimalistické pravdivosti

 

TERMÍN

není zatím stanoven, přednášky již proběhly v období 2015-2016
(opakování na základě zájmu)
 

LEKTORKA

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. 
VŠ profesorka dějin architektury ČVUT, kurátorka a vědecká pracovnice Národní galerie

 

JSME NA FACEBOOKU - DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY ►

 

 

  

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 20.06.2024 19:06:35
Titulek: Vzdělávací projekty | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /www/kurzy/otevrene-kurzy/vzdelavaci-projekty.html
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.