ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

INCOMING

Praga mater urbium
Praga mater urbium

AHA PR Agency - services for foreign visitors - welcome!


                  click your prefered language  

  ENGLISH   We are here for you since 1992!         DEUTSCH   Wir sind hier für Sie ab 1992!Vážení pracovníci cestovních kanceláří - incomingu,

zajistíme vašim zahraničním klientům studijní program pro jejich profesní růst i pro získání nových zážitků z pobytu v České republice, přitom: 

 • zvýšíme přidanou hodnotu jejich pobytu 
 • zvýšíme reputaci ČR kumštem českých odborníků
 • ​​zvýšíme si zisk = uděláme spolu profitabilní business 

...a všichni budou spokojeni!          yes

Podívejte se na foto galerii z akcí dole 


AKTUALITY:
Na podzim 2018 jsme zorganizovali studijní program pro skupinu 40 amerických právníků, soudců a pracovníků bezpečnostních složek z Texasu.
Pod vedením renomovaného soudce Larryho Gista skupina absolvovala návštěvy několika institucí s besedou o českém právním řádu, soudní a mimosoudní praxi, studiu práv a o činnosti bezpečnostních složek (Právnická fakulta UK, Česká advokátní kancelář, Městský soud, Vrchní soud, Probační a mediační služba, Policejní prezidium ČR).
 

     


 


 VÍCE INFORMACÍ pro obchodní partnery

Agentura AHA vystupuje od počátku své existence (r. 1992) jako organizátor odborných vzdělávacích programů na zakázku zvl. pro zahraniční klientelu přijíždějící na studijní pobyty do České republiky. 
Programy pro jednotlivce i skupiny různých odborných zaměření a zájmů pořádá jak ve spolupráci s cestovními kancelářemi v ČR, tak i na základě přímé zahraniční poptávky. 

Zajistíme pro vaše klienty - zahraniční skupiny

 • exkurze do zemědělských družstev a farem
 • návštěvy nemocnic a sociálních zařízení
 • studijní program pro skupiny odborníků
  (► právníci, lékaři, sociální pracovníci, ekologové apod.)
 • prohlídku průmyslových závodů a výrobních podniků
 • návštěvu škol a odborných workshopů pro studenty
 • exkurze do zajímavých míst, institucí a zařízení
 • ​programy zaměřené na ekologii

Příklady nejčetnějších skupin
•  středoškolští studenti gymnázií, průmyslových škol, zdravotnických škol, uměleckých škol, zemědělských škol, učilišť a dalších směrů
•  vysokoškolští posluchači práv, medicíny, zemědělství, ekonomie, herectví a uměleckých oborů, pedagogiky a dalších oborů
•  odborníci různých profesí - právníci, lékaři, zdravotnický personál, architekti a stavaři, pracovníci sociálních a zdravotnických zařízení, zemědělci a farmáři, pedagogové, ekologové, zástupci politických stran a zájmových sdružení, pracovníci magistrátu, poslanci, hasiči a další profese.

Akce v cizích jazycích
jako přednášky a besedy pro zahraniční návštěvníky České republiky (nejčastěji angličtina, němčina, francouzština, ruština), v nezbytných případech s tlumočníkem, dále exkurze do závodů, návštěvy škol a institucí většinou s tlumočením nebo v některých případech i v cizím jazyce.

Délka programů
standardně cca 2 vyučovací hodiny, po dohodě s klientem zajišťujeme delší programy jako:

 • polodenní okruhy
 • celodenní akce cílené i mimo Prahu.

Lektoři agentury  
jsou vysokoškolsky vzděláni, znalí cizích jazyků, s pedagogickou či lektorskou praxí. Agentura jakožto vzdělávací subjekt spolupracuje s renomovanými českými odborníky různých oborů,  s řadou škol a univerzit, městských a státních institucí, soukromých či státních podniků, výrobních závodů atd., a to jak v Praze, tak i po celé České republice.
 TÉMATA PROGRAMŮ 

nejžádanější tučně


Ekonomika  

1) Současná ekonomická situace v České republice
2) Hospodářská reforma, privatizace národního hospodářství a restituce
3) Ekonomika České republiky a vstup do Evropské unie 
4) Exkurze do vybraných podniků českého průmyslu
    - strojírenské - elektrotechnické - textilní - stavební - další závody
    (Praha i další oblasti České republiky)
5) Návštěva institucí
  - Hospodářská komora
  - Banky 
  - Ministerstva
  - Pojišťovny 

Politika  

1) Současná politická situace v České republice
2) Sametová revoluce v roce 1989 a polistopadové změny v České republice
3) Česká republika a její postavení v Evropě 
4) Česko-německé vztahy
5) Setkání a beseda se zástupci politických stran
6) Návštěva Parlamentu ČR s prohlídkou nebo s besedou se zástupci     
    Parlamentu
 
- Poslanecká sněmovna
  - Senát
7) Návštěva Magistrátu nebo Obvodního úřadu s besedou 

Právo  

1) Právní vývoj a právní řád v České republice
2) Porovnání právního řádu v České republice a v Německé spolkové    
    republice
3) Majetko-právní, občanská, trestní nebo jiná právní problematika
4) Kriminalita a bezpečnostní systém v České republice
5) Návštěva Policejního prezidia nebo Muzea policie České republiky s    
    besedou o kriminalitě 
6) Návštěva Vazební věznice, Památníku politickým vězňům a beseda o
    vězeňství
7) Návštěva policejní školy (Střední policejní škola, Policejní akademie)
8) Návštěva Právnické fakulty UK a beseda o studiu práv s pedagogem nebo
   studenty PF UK
9) Návštěva České advokátní komory a beseda o české advokacii
10) Návštěva Advokátní kanceláře (česká nebo zahraniční)
11) Návštěva soudu: účast na soudním líčení a / nebo beseda se soudcem, 
 
 - občansko-právní jednání
   - trestní přelíčení
   - Městský soud nebo Vrchní soud v Praze
12) Návštěva Ústavu státu a práva AV ČR s besedou o právní reformě v ČR
13) Návštěva Ministerstva spravedlnosti s besedou
14) Návštěva Notářské komory, beseda o notářství v ČR
15) Návštěva soudu - Probační a mediační služba a beseda s probačním pracovníkem
o alternativních trestech a mimosoudním vyrovnání, probace a mediace
16) Návštěva kanceláře veřejného ochránce práv - ombudsmana - s besedou
 
Zemědělství  

1) Současný stav českého zemědělství
2) Beseda s představiteli zemědělských institucí
3) Exkurze do zemědělských podniků s různou specializací
   
(zemědělská družstva, statky, farmy, šlechtitelské stanice, rostlinná i    
    živočišná výroba)
4) Prohlídky botanických zahrad a parků s odborným výkladem
5) Lesní a vodní hospodářství
    (přednášky, exkurze)
6) Prohlídky zoologických zahrad a návštěva specializovaných chovů zvířat 

farma s chovnými býky

Podívejte se na foto galerii z akcí dole ►
 


Architektura a stavebnictví  

1) Architektura Prahy (přednáška nebo okružní prohlídka)
2) Urbanismus a plánování výstavby Prahy (přednáška nebo okruh)
3) Památková péče v České republice a v Praze (přednáška nebo okruh)
4) Sanace Prahy (přednáška nebo okruh)
5) Setkání a beseda s českými architekty
6) Památky židovské Prahy
7) Stavebnictví v České republice
8) Exkurze na vybrané stavby v Praze a okolí (výstavba metra,       
    sídliště, mostní a silniční stavby, rekonstrukce budov, apod.)
9) Exkurze do výrobních podniků z oboru stavebnictví 

Doprava 

1) Dopravní systém v České republice
2) Pražský dopravní systém
3) Železniční doprava v České republice
4) Exkurze do vybraných lokalit s dopravní tématikou (nádraží, metro,    
    Muzeum MHD, plavba parníkem po Vltavě apod.)  

Ekologie  

1) Stav a ochrana životního prostředí v České republice
2) Exkurze do ekologicky zdevastovaných a zrekultivovaných míst v České 
    republice
(celodenní exkurze do Severních Čech, Krušných hor, Mostecka)
3) Návštěva čistírny odpadních vod, Ekotechnické muzeum 

Školství  

1) Školství a vzdělávací systém v České republice
2) Setkání a beseda s vysokoškolskými studenty
3) Návštěva mateřské školy s programem pro skupiny s pedagogickým
   zaměřením
4) Návštěva Karlovy University
  - přednáška o historii a významu UK
  - prohlídka historické budovy v odborným výkladem
5) Návštěva střední školy (gymnázium, obchodní akademie, průmyslová
   škola, zdravotnická škola, umělecká škola, učiliště a další typy škol) 

Kultura  

1) Kultura a umění v České republice
2) Současná česká literatura
3) Pražští němečtí spisovatelé (Rilke, Werfel, Meyrink, Kisch, Brod aj. -  
   přednáška, okruh)
4) Franz Kafka - život a dílo (přednáška, okruh)
5) Čeští skladatelé
6) W. A. Mozart - dílo a pobyt v Praze (přednáška, okruh)
7) Židovské město - dějiny, památky, zvyky (přednáška, okruh, Židovské
    muzeum)
8) Návštěva uměleckých institucí (ateliéry, sklářská huť, umělecké školy,
    studia)
9) Návštěva uměleckých škol - divadlo, tanec, malba
10) Exkurze do vybraných objektů (Strahovský klášter, Filmové ateliéry
   Barrandov, Studia Krátkého filmu, Národní galerie, Národní muzeum, historické budovy a kulturní památky
   s výkladem). 
   (Některé vybrané lokality pouze pro odborníky) 

Dějiny  

1) Dějiny České republiky
2) Historie a vývoj Prahy
3) Historický pohled na česko-německé vztahy
4) Vývoj česko-židovských vztahů
5) Česko-slovenské vztahy 

Zdravotnictví a sociální tématika  

1) Současná situace ve zdravotnictví
2) Sociální problematika v České republice
3) Návštěva zdravotnických zařízení (podle specializace)
    nemocnice nebo poliklinika, nemocnice s pohotovostí (oddělení chirurgie,
    interní, neurologie, psychiatrie, rehabilitace, dětské aj.), zařízení pro léčbu
    drogových závislostí a AIDS
4) Návštěva zdravotnické školy nebo praxe studentů v nemocnici
5) Léčba drogové závislosti (přednáška, návštěva střediska pomoci drogově
    závislým)
6) Návštěva sociálních zařízení 
 - dětské domovy, stacionáře pro děti s kombinovanými vadami, kojenecký
   ústav
 - domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 - krizová centra pro pomoc matkám s dětmi, pro týrané a zneužívané ženy a
  děti 
- Jedličkův ústav, Armáda spásy aj. 

Podívejte se na foto galerii z akcí dole ►

Ostatní obory  

1) Protispolečenské jevy v České republice (terorismus, rasismus, kriminalita, 
    drogy)
2) Postavení Romů v České republice
3) Marketing a reklama v České společnosti
4) Současná česká žurnalistika
5) Cestovní ruch v České republice
6) Sport v České republice
7) Postavení mládeže v České republice (přednáška, návštěva
    mládežnického zařízení pro volný čas) 
8) Národní zvyky, tradice a slavnosti v ČR (přednáška, návštěva skanzenu)
9) Návštěva hasičské stanice
10) Souhrnná přednáška o České republice (dějiny, ekonomika, politika,
    kultura) 
 Kromě nabídky programů pro vaše klienty vám zajistíme školení a tréninky profesních a manažerských dovedností pracovníků cestovních kanceláří šitých na míru podle vašich potřeb.
Vás i  zaměstnance proškolíme v otevřených kurzech rozvoje osobnosti a zájmových - profesních kurzech pro průvodce CK (1. Řečnická škola, Dějiny výtvarného umění a architektury).


 

Fotogalerie pořádaných akcí 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 20.06.2024 21:06:53
Titulek: Seznam témat pro incoming | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /www/incoming.html
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.