ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

VERBÁLNÍ PROJEV JAKO SOUČÁST IMAGE OSOBNOSTI

- rétorika, práce s hlasem, mluvený projev

Kategorie: Komunikace
Kód kurzu: VEKO-2020
Termín:
Obsazenost: Na vyžádání
Místo: Školící středisko Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4 i jinde
Lektoři: Miroslav Dvořák, DiS., MgA. Markéta Mráziková - Pellarová
Cena: 7500 Kč (bez DPH 21%)

Cílová skupina
Kurzy jsou určeny pro všechny bez ohledu na profesi, kteří se chtějí zdokonalit v mluveném projevu. 

Přínos pro posluchače
Kurzy se zaměřují na základy rétoriky a hlasového projevu (dechová ekonomie, rezonance hlasu a praktická rétorická cvičení) pro běžnou komunikaci. Praktickou formou si posluchač kurzu uvědomí a osvojí znalosti verbální komunikace a na základě svých interních nedostatků zdokonalí svůj hlasový projev.

   

Obsah kurzů - výběr z témat:

 • DECHOVÁ EKONOMIE HLASOVÉHO PROJEVU
  - profesionální dýchání
  (všichni dýcháme, ale ne každý při projevu dýchá správně )
 • HLAS V PROSTORU A REZONANCE
  - hlasová modulace  
  (jak pracovat s hlasem, aby byl zajímavý, barevný, příjemný)
 • RÉTORIKA
  (artikulace,  modulace, autenticita a emoce v projevu, kultivovanost, slovní zásoba, jazykové nešvary)
 • PRÁCE S TEXTEM
  - frázování, větný přízvuk, intonace, tempo, dynamika
  (přiměřené tempo řeči, pauzy, energie a emoce v hlase, nemonnotónní řeč, zdůraznění hlavního sdělení)
 • VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
  - formulace myšlenek, posílení jistoty projevu, zvládání trémy, kontakt s publikem
  (oslovení publika, oční kontakt, postoj, gestikulace, úsměv)
 • KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU
  - mluvte na úrovni, neshazujte obsah svých vět nevhodnou formou, podpořte vaši verbální image
 • ZÁKLADY ŘEČNICKÉHO PROJEVU A MODEROVÁNÍ
  - rozhovor, projev na veřejnosti, moderování, prezentace

Metody
Praktické tréninky, vedený lektory se zaměřením na hlasovou výchovu, rétoriku a kulturu mluveného projevu. Dechová, hlasová a řečová a řečnická cvičení, miniprezentace. Stručná teorie jednotlivých částí kurzů je prakticky ověřitelná na základě konfrontace s lektorem a audiovizuální technikou. Zahrnuje základní vědomosti z rétoriky, osvojení normy výslovnosti v celé šíři, techniku dechu, hlasu a artikulační cvičení. Získáte zpětnou vazbu, zjistíte své silné stránky a nedostatky projevu, naučíte se, jak se zlepšovat.

Lektoři
Miroslav Dvořák DiS
. - herec, moderátor, pedagog hlasové výchovy na VOŠ HERECKÉ v Praze, lektor rétoriky.
MgA. Markéta Mráziková - Pellarová - herečka, moderátorka, lektorka rétoriky a komunikace
a další lektoři, odborníci na rétoriku a mluvený projev

Forma
večerní kurzy:         1x týdně po dobu 4 týdnů, 16 vyuč. hod.
celodenní kurzy:      2 denní kurz, 16 vyuč. hod.
individuální kurzy:    jednotlivé lekce po 2-4 hodinách

Termíny
únor-duben 2020 / podzim 2020

termín bude vybrán po dohodě s registrovanými zájemci

nebo na vyžádání individuálně nebo se skupinkou zájemců (min. 4, max. 10 účastníků)

 

Podobné kurzy

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 14.07.2020 18:07:58
Titulek: VERBÁLNÍ PROJEV JAKO SOUČÁST IMAGE OSOBNOSTI | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/100-verbalni-projev-jako-soucast-image-osobnosti.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 734 484 549
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.