ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Tréninkové programy

Akce pro HR manažery
Akce pro HR manažery

Výběr ověřených programů pro firemní klientelu

abc seznam + videogalerie na konci stránky 


Change Management

Etiketa

Improvizace

Human Resources

Kreativní myšlení

Mediální trénink, krizová a mediální komunikace

Networking 

Politický marketing, PR a organizace kampaně

Strategický nákup a marketing

Vedení porad - moderace a facilitace

Rozhodování a řešení problémů


a řada dalších témat na vyžádání
 

Přehled témat pro zakázková školení ►

 


 

IMPROVIZACE

Jak nepodléhat rutině a stereotypům, pružně reagovat na změny, pohotově reagovat?

Trénink pohotových reakcí a originálních řešení v komunikaci a jednání

 • Posílení sebedůvěry a spolupráce v týmu
 • Rozšíření pozornosti a vnímavost na impulsy
 • Odstranění bloků - odvaha zahájit a rozvíjet akci
 • Jak reagovat rychle a pohotově
 • Zacílení - vůle a pozornost k udržení zaměření
 • Jak nepodléhat stereotypům
 • Mentální pružnost - schopnost reagovat na změnu
 • Originalita a transformace - jak změnit rutinu
 • Schopnost vyvolat vnitřní představu a rozvíjet ji
 • Kdo se snaží vědět, neví, kdo ví, nemusí se snažit

Interaktivní a praktický trénink improvizačních dovedností


 

 


KREATIVNÍ MYŠLENÍ

Potřebujete pro svou práci nové nápady? Jak vyřešit problém novým způsobem? Co dělat, když vás nic nenapadá?

Jak najít více řešení a jak z nápadů vybrat ty nejlepší?

 • Co je kreativita a jak jí podpořit
 • Představení principů kreativního myšlení formou her a diskuse
 • Postupy, které hledání nových nápadů zrychlují a usnadňují
 • Metody tvůrčího myšlení
 • Individuální metody pro hledání kreativních nápadů
 • Týmová kreativita - bariéry a jak na ně
 • Úvod do týmových brainstormingů
 • Práce s postity - hledání nápadů, vyhodnocení a výběr nejlepších nápadů
 • Nácvik týmového brainstrormingu

Skupinový workshop s řešením vybraného problému.
 

 

 


NETWORKING

Umíte budovat potřebné sítě kontaktů? Víte, jak cíleně konverzovat a jak ve stručnosti představit sám sebe a svůj produkt?

Daří se vám úspěšně navazovat obchodní vztahy a umět je efektivně využít pro byznys?

 • Co je networking
 • Význam networkingových akcí
 • Vyhledávání cílových skupin
 • Doporučování jako cesta k vaší cílové skupině
 • Seznamování se správnými lidmi
 • Úspěšná cílená networkingová konverzace
 • Elevator pitch - krátká "výtahová" řeč pro vzbuzení zájmu a důvěry
 • Správné otázky a aktivní naslouchání potenciálnímu klientovi
 • Nadšená prezentace produktu včetně sebe a firmy
 • Bomba na začátek a shrnutí na konec
 • Efektivní využívání námitek
 • Kdy a jak mi networking začne vydělávat peníze
 • Práce s kontakty - online propojování
 • Domluvení osobní obchodní schůzky telefonem pomocí užïtků

Praktický workshop s řadou cvičení, modelových situací a zpětnou vazbou

 

 

 


HUMAN RESOURCES MANAGEMENT


Výběrové moduly pro vzdělávání a rozvoj personalistů

HR consulting, volitelné výběrové workshopy a semináře

 • Řízení pracovního výkonu
 • Kompetenční modely
 • Assessment a development centra
 • Měření efektivity vzdělávání
 • HR partnering
 • Adaptace nového pracovníka
 • Personální audit
 • Pracovní motivace
 • Hodnocení pracovníků

 

 

 


ETIKETA - ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 

Jak se správně chovat na společenských akcích, v zaměstnání, v obchodním styku či na veřejnosti?

Dosáhněte žádoucí úrovně pracovních a společenských styků s obchodními partnery. 

 • Základní principy a charakteristika image, etiky a etikety
 • Etiketa osobnosti - vzhled, upravenost, oblékání při různých společenských   příležitostech, pro vybrané společenské události
 • Pozdravení, podání ruky, představování, vizitky, oslovování, přednosti
 • Přijímání návštěv, pravidla zdvořilosti při jednání se zákazníky, dochvilnost, dárky
 • Etiketa v korespondenci a telefonickém styku
 • Psaní adres, titulů, úprava písemností, zkratky a jejich význam
 • Společenské aspekty obchodního jednání
 • Společenský styk s VIP partnery
 • Rozdíly a specifika společenského chování v jiných zemích (Evropa, Asie, USA), specifika jednání se zahraničními partnery
 • Pravidla stolování, gastronomické akce
 • Společenské události a setkání (Brunch, Číše vína, společenský či pracovní oběd, Recepce, Raut, Coctail, Garden party, společenská či pracovní večeře, Buffet Lunch a Buffet Dinner, High Tea, Coffee Party, Drink Party, Matinéé, Vernisáž, Piknik)
 • Chování při významných společenských akcích
 • Společenské styky pracovně soukromého charakteru
 • „Hříchy bontonu"

Seminář, workshop nebo trénink, jehož součástí může být i cvičný raut - recepce, praktický nácvik gastronomických dovedností.

 

 

 


VEDENÍ PORAD - MODERACE, FACILITACE

Jsou vaše porady efektivní? 

Podporujete iniciativu účastníků, umíte eliminovat nevhodné chování a dosáhout v potřebném čase plánovaného cíle porady?

 • Vedení porad
 • Příprava porady -  stanovení cíle
 • Stanovení konkrétního programu a struktury porady - význam a přínos porad
 • Zásady efektivního vedení porad (jak podnítit iniciativu a tlumit přílišnou agresivitu, překonat odpor, porady ve stoje)
 • Porady jako účinný motivační prostředek - komunikace se skupinou, jak zaujmout
 • Nejčastější chyby a nedostatky porad
 • Analýza a přístup k účastníkům, jako k individualitě, role jednotlivých účastníků
 • Delegování úkolů
 • Moderace a facilitace porady a skupinových setkání
 • Jak dospět k závěru a poradu včas ukončit s dosažením cíle

Trénink vedení, moderace a facilitace porad.
 

 

 


CHANGE MANAGEMENT

Poznat zákonnitosti změn, uvědomit si důležitost připravenosti na změny, zmapovat reakce lidí a získat praktické dovednosti pro řízení změn.

 • Změna jako konstanta dnešní doby
 • Management v období změn
 • Druhy změn a faktory, které je způsobují
 • Postoje zaměstnanců v průběhu změn
 • Připravenost na změny - klíčová dovednost současnosti
 • Proces vnímání změny a jeho fáze
 • Psychologické aspekty změn
 • Typologie osobnosti vztahující se ke změně
 • Příčiny odporu ke změně
 • Techniky překonání odporu k realizaci změny
 • Motivace k přijímání změn
 • Aktivační mechanismy a podpora změny
 • Komunikace ve změnách
 • Pozitivní a negativní dopady změn na organizaci
 • Dopady změn na zaměstnance
 • Jak lépe zvládat změny

Interaktivní trénink s případovými studiemi a řešení modelových situací.
 

 

 


STRATEGICKÝ NÁKUP A MARKETING

Jak optimalizovat a snižovat náklady a rizika - strategický nákup vede ke snižování dodavatelských cen a zajišťuje dlouhodobé výhody nižších nákladů.

 • Definice a role nákupního centra podniku
 • Význam strategie nákupu
 • Faktory ovlivňující nákup v podniku
 • Funkce nákupu ve firmě, role nákupčího
 • Výběr a hodnocení dodavatelů, výběr optimálního vztahu s dodavateli
 • Analýza trhu a jeho zpracování
 • Analýza a optimalizace nákupních procesů
 • Strategický a operativní nákup
 • Řízení, plánování, organizování a kontrola nákupu
 • Klíčové procesy strategického nákupu, operativního nákupu a řízení nákupu
 • Ukazatele pro řízení a sledování síly a efektivity nákupu
 • Optimalizace interních procesů a zvyšování výkonnosti nákupu
 • Marketingové pojetí nákupu, faktory ovlivňující nákupní marketing
 • Nákupní marketingový mix
 • Marketingové nákupní strategie a taktiky
 • Situační analýza trhu
 • Životní cyklus výrobků - portfoliová analýza  
 • Případové studie - řešení případových studií s aktivním zapojením jednotlivých účastníků
   

 

 


POLITICKÝ MARKETING, PR A ORGANIZACE KAMPANĚ

Budete se podílet na přípravě a organizaci volebních kampaní?

Potřebujete znát pravidla politického marketingu a PR, orientovat se v komunikačních strategiích?

Kurz je určen nejen členům volebních týmů, potenciálním politickým kandidátům na komunální, krajské či celostátní úrovni, jejich poradcům, spolupracovníkům, tiskovým mluvčím, členům politických sdružení, lobbistům, ale i řídícím pracovníkům korporátní sféry.

 • Principy politického PR – zlatá pravidla, praxe, omezení
 • Politický a volební marketing
 • Tvorba informační kampaně a vhodné prezentace
 • Organizace a management kampaně
 • Oslovování a práce s voličem
 • Media management
 • Reputation management, budování vztahů s médii
 • Spin doctoring
 • Informační lobbing
 • Osobní prezentace v praxi
  • rétorika a neverbální komunikace lídra
  • správná argumentace a úspěšné přesvědčování
  • prevence a obrana slovní manipulace
 • Krizová komunikace
 • Médiatrénink
   

 

 


MEDIÁLNÍ TRÉNINK, KRIZOVÁ A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

Jak zvládat vystoupení v médiích a krizovou komunikaci?

Buďte připraveni, dříve než vás novináři překvapí, nacvičte si odpovědi na nečekané a "podpásové" otázky.

PR, KRIZOVÁ A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

 • Základní principy komunikace s médii - kontakt a komunikace s novináři, pravidla pro psaní tiskové zprávy, desatero komunikace s novináři
 • Jak přesvědčit novináře (redaktora) - příprava a průběh rozhovoru, autorizace, vaše práva
 • Proč, jak a kdy sdělit něco nepříjemného
 • Interview - základní zásady
 • Tisková konference - příprava, moderování, zodpovídání dotazů
 • Krizová komunikace - co je krize, jak ji identifikovat, postup při krizové komunikaci, chyby

MEDIÁLNÍ TRÉNINK v profesionálním TV studiu

 • Simulace vystoupení v TV studiu
 • Interview s novinářem - nácvik různých typů rozhovorů
 • Jak odpovídat, pokud neznám odpověď
 • Zvládání nesnadných nebo podpásových dotazů
 • Formulace odpovědí
 • Příprava podkladů, osobnost a image řečníka
 • Jak překonat trému
 • Videotrénink - opakovaná vystoupení
 • Analýza vystoupení, určení silných a slabých stránek vystoupení, zpětná vazba
   

 

 


 

ROZHODOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 

PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Řešení problémů nebo také hledání řešení patří mezi kognitivní schopnosti a dovednosti a je součástí rozhodování. Schopnost řešit problémy je (v různé míře) důležitou složkou inteligence každého člověka. Problémy jsou nedílnou součástí firemního prostředí. Jak se vypořádat s nenadálými situacemi?

 • Teoretický úvod do problematiky, podstata problému, definice problému, definiční pasti
 • Vymezení problémů - jeho strukturace, analýza a jednoznačné definování. Výsledek = formulace rozhodovacího problému. Získávání informací
 • Stanovení cílů řešení, minimálních požadavků (limitních kritérií), které zvolená varianta musí splňovat, a hodnoticích kritérií
 • Analýza variant řešení, Dimenzionální analýza, využití limitních kritérií. Hodnocení variant řešení s využitím hodnoticích kritérií a výběr varianty
 • Stanovení postupu (plánu) řešení problému
 • Implementace zvolené varianty. Fáze řešení problému
 • Monitorování a kontrola postupu implementace řešení problému zvolenou variantou

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jak si poradit s problémy, které jsou na první pohled příliš rozsáhlé, nebo se neustále vrací? Tento trénink je určen výhradně těm, kteří chtějí problémy řešit jinak. 

 • Teoretický úvod do problematiky, systematické a konstrukční řešení problémů, úhly pohledu, síla týmu
 • Rutina versus kreativita, Složky kreativního myšlení, limity myšlení-limity řešení, bariéry tvořivosti, jak s nimi pracovat, individuální, skupinové a týmové uplatnění kreativních metod
 • Fáze kreativního procesu: Orientace v problému, definice cíle, hledání řešení, hodnocení řešení, rozhodnutí
 • Metody pro jednotlivé fáze kreativního procesu: Myšlenkové mapy, Brainstorming, brainwriting a jejich variace, principy „selského rozumu“
 • Metody hodnocení návrhů – redukce, sdružování, párové srovnávání
 • Účastníci provedou sérii interaktivních cvičení, která posílí jejich tvořivou stránku a naučí je používat konkrétní techniky při řešení problémů

 


 

Seznam školených témat
 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 18.07.2024 23:07:21
Titulek: Tréninkové programy pro firmy | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /kurzy/firemni-skoleni/treninkove-programy.html
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.