ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Firemní klienti

Probační a mediační služba
Probační a mediační služba

Reference absolventů individuálních tréninků a konzultací ►


Reference posluchačů z firemních tréninků


Magistrát hl.m. Prahy

"Vážená paní Horáková,
rád bych poděkoval za velmi přínosné školení Telefonické komunikace, které proběhlo v dnech 8. a 9. 2. 2024. Referenti informací z PKC byli nadšeni z profesionálního a zároveň lidského přístupu lektorky Lenky Jedličkové. Kolegové si na základě tohoto školení uvědomili, jak vést efektivně hovor s klienty, jak formulovat doplňující otázky a jak pracovat se zpětnou vazbou. Celkově se vedení hovorů zjednodušilo, operátoři již nepokládají složité otázky a snaží se vše řešit stručnými dotazy, tak aby co nejefektivněji uspokojili potřeby klientů. Dále se operátoři naučili nechat klienty sdělit celý svůj problém a neskákat jim do řeči – tím dochází k větší spokojenosti klientů, kdy je operátoři vyslechnou a lépe pochopí komplexnost dané situace.
Součástí školení byl i názorný i poslech starších hovorů, na kterých se daly lépe „vychytat“ chyby a lektorka poradila, jak bychom mohli efektivněji reagovat. Bylo nám i vysvětleno jakým způsobem vést hovor – od pozdravu až po rozloučení.
Celý tým PKC se velice těší na další setkání s lektorkou. Rád bych tedy navrhl další termín. Děkuji."

Bc. David Fietzek
vedoucí oddělení služeb veřejnosti
Odbor služeb
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Česká spořitelna a.s.

MODERÁTORSKÝ KURZ v audiovizuálním studiu - Hana Shánělová   09/2020

"Kurz byl skvělý, Hanka byla totiž dokonalá. Mohli jsme na ní nechat oči, je výborná, všichni jsou z ní nadšení, jak umí s lidmi pracovat, předávat zkušenosti a upřímnou zpětnou vazbu."
Klára Zelenková, Eventy & Employee Engagement​ 

"Diky moc za trénink. Hanka byla výborná. Moc jsem si to užila. Díky."
Hana Trhoňová, Communication Business Partner 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE - Petr Daňko

"Kurz byl vedený profesionálně, vynikající prezentace. Lektor velmi empatický."
Zuzana Dvorecká

"Interaktivní postupy při výuce, kvalifikovaný a velmi aktivní lektor, školení mělo spád."
Petr Ptáček

"Čekala jsem standardní pozitivní "prezentaci" věcí, co si člověk obvykle někde přečte. Bylo to však velmi pěkně, poctivě a použitelně udělané školení i dobře se zápalem lektora podané. Je to velké plus - použitelné pro praxi." 
Olga Švejdová


ESET Software

MEDIÁLNÍ TRÉNINK - příprava na streamovanou on-line konferenci v profesionálním AV studiu – Jan Korbel   09/2020

"Chtěl jsem dostat zpětnou vazbu a doporučení na zlepšení prezentačních dovedností a má očekávání z tréninku se splnila. Oceňuji schopnost lektora přizpůsobit průběh kurzu podle potřeb a očekávání účastníků a hodnotná doporučení každému účastníkovi, která nás posunula dál. Trénink s Janem Korbelem doporučuji."
Filip Navrátil, obchodní ředitel

"Potřeboval jsem si vyzkoušet prezentaci v on-line formátu ve studiu. Má očekávání byla předčena, praxe je nenahraditelná zkušenost. Lektor nám naprosto odborně a profesionálně dával zpětnou vazbu na obsah, formát, strukturu
a celkové členění prezentace. Trénink bych ostatním určitě doporučil, zkušnosti od profesionálů přetavené do reální zkoušky ve studiu před kamerami jsou k nezaplacení. Pro mne byl největší přínos z tréninku: logicky začít a ukončit tématické celky prezentace."
Michal Haas, obchodní specialista pro klíčové zákazníky

"Kurz byl na vysoké úrovni a předčil má očekávání. U lektora byla vidět vysoká odbornost i zkušenost. Oceňuji vzájemný brainstorming a postřehy lektora k našim vystoupením."
Robert Šuman, Senior Detection Engineer 
 


HENKEL Hungary

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A TRÉNINK RÉTORIKY A HLASOVÉ VÝCHOVY -  Miroslav Dvořák   09/2021

"Mým cílem bylo zlepšení techniky přednesu a její praktické cvičení, uvědomění si rytmu mluveného slova – což si myslím podařilo. Získání jistoty při prezentacích a proslovech jde ruku v ruce. Diky tomu, že jsem měl individuální trénink, mohl jsem se plně koncentrovat na komentáře a rady pana Dvořáka. Jeho přístup byl velmi profesionální ale zároveň osobní. Díky to se můžete plně soustředit na jeho rady a pokyny. Určitě doporučuji. Kurz, který jsem absolvoval můžu určitě doporučit všem kteří se chtějí zlepšit v rétorice. Je velmi užitečné, pokud dostanete profesionální feedback společně s kroky, které povedou ke zlepšení."
Lukáš Hájek, General Manager Henkel Hungary

 


Krajský úřad Karlovarského kraje

Mediální prezentace pro starosty měst a obcí Karlovarského kraje - Jan Kubáček

"Očekával jsem, že se dozvím, jakým způsobem mám komunikovat s médii. Očekávání se splnilo nadmíru. Bylo to jedno z mých nejlepších školení a byl to užitečně strávený čas. Dostali jsme důležité informace jak pro komunikaci s médii, tak pro komunikaci s ostatními partnery. Školení mohu opravdu doporučit.
Lektor je vynikající, dokáže zaujmout a všechno vysvětlit na konkrétních příkladech."
Ing. Radek Tlačil, starosta obce Pomezí nad Ohří

"V komunální politice jsem nováček, proto jsem cítila velkou potřebu školeného vhledu do problematiky mediální komunikace. Kurz zcela splnit má očekávání a v řadě oblastí je dokonce výrazně předčil. Účast na kurzu byla opravdu přínosná, lektor dokázal udžet pozornost, používal řadu modelových situací a příkladů a dokázal nám velmi dobře popsat a vysvětlit jednotlivé problémy a situace, které mohou nastat, pomohl nám se na ně připravit a správně na ně reagovat.
Kurz bych opravdu bez váhání doporučila každému, kdo pracuje a komunikuje s lidmi a médii."
Ing. Eva Třísková, starostka městyse Svatava

 


Maxion Wheels Czech s.r.o. 

Mediální trénink - krizová a mediální komunikace v profesionálním TV studiu - Jozef Ftorek

"Trénink předčil má očekávání. Maximum praxe se zpětnou vazbou, zkušený lektor s adekvátními komunikačními dovednostmi, školení považuji za velice přínosné a doporučuji pro vrcholové manažery. Velká spokojenost."
Ing. Pavel Lipina, prokurista

"Chtěl jsem zlepšit svou rétoriku a vystupování před kamerou, trénink splnil na 100%. Kurz byl pro mě velice zajímavý a velmi přínosný."
Martin Kříž, manažer

"Kurz mohu rozhodně doporučit pro zlepšení komunikace s médii. Lektor Jozef Ftorek je velmi zkušený a přináší mnoho praktických příkladů a cvičení. Toto školení předčilo má očekávání."
Libor Chromik, manažer


Policie ČR

Policejní prezidium - trénink pro tiskové mluvčí

Rétorika a práce s hlasem Miroslav Dvořák
Mediální trénink Jozef Ftorek

"Školení má význam jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály. Dokáže absolventa upozornit na jeho nedostatky a dát návod na jejich odstranění. Oba lektoři jsou vynikající, je znát jejich dlouholetá praxe a individuální lidský přístup ke klientovi."
Jan Chaloupka

"Mimořádně vysoká úroveň jak obsahově, tak po odborné stránce. Trénink splnil všechna očekávání. Oceňuji ochotu přizpůsobit kurz našich požadavkům. Lektoři byli nadmíru profesionální, velká spokojenost. Kurz doporučuji dalším zájemcům kvůli možnosti posunout se výše v profesní úrovni, dále kvůli příjemnému personálu a prostředí agentury AHA i pro rychlou a efektivní spolupráci."
Lenka Sikorová

"Kurz bych doporučila všem, kteří jsou tzv. na očích - ředitelé, vedoucí, tiskoví mluvčí. Jsem velmi spokojená. Vzdělávání je celoživotní proces a díky skvělým lektorům má vzdělávání smysl. Oba lektoři jsou velmi atraktivní a odborníci, kteří umí své znalosti a um předat dál. Děkuji."
Hana Rubášová

"Zkušenost obou lektorů na vysoké úrovni - dokáží předat posluchačům to důležité a podstatné. Chválím lidskost a odborný přístup, přínosné informace, upozornění na chyby, které jsme se hned snažili cvičením opravit."
Irena Pilařová

Policejní škola  ÚPVSP Policie ČR

Manažerské dovednosti -  Jan Korbel, Jana Soumarová

"Školení hodnotím kladně, hodně jsem si z něj odnesla, dodalo mi více odvahy. Lektoři jsou profesionálové, kteří rozumí své práci. Jan Korbel mluvil věcně k tématu, zapojil nás do praktických situací na našem pracovišti, Jana Soumarová je také odborník, hravý přístup a výuka mě moc bavily.  Oceňuji přístup lektorů k osobním situacích a dotažení naší objednávky do detailů, které jsme si zadali."
Linda Slončíková, specialistka vzdělávání 

"Všechno bylo smysluplné a zajímavé, přínos pro komunikaci a práci s lidmi, vztahy v týmu, mezilidské vztahy. Lepší orientace ve vztahu vedoucí - podřízený kolektiv."
"Školení ukázalo cestu, jak na sobě pracovat a zlepšit se."
"Osvojení si technik pro komunikaci vedoucích oddělení, rady a tipy, jak postupovat v různých situacích."
"Poznání nových metod a principů při jednání s podřízenými."   


Magnesium Elektron CZ s.r.o.

Public Relations a krizová komunikace pro TOP management - František Tlapák

"Potřebovali jsme získat základní informace a vytvořit si názor, jak řídit PR a zvládat krizové situace. Program splnil naše očekávání na 100%. Získal jsem řadu praktických informací, použitelných v podmínkách Magnesium Elektron CZ."
Emanuel Krysl, generální ředitel

"Chtěla jsem získat informace o tom, jak PR funguje a jak řešit v reálu krizovou komunikaci. Kurz i lektora mohu jednoznačně doporučit. Pan Tlapák je zkušený lektor, oceňuji praktické příklady a možnost vyzkoušet si krizovou komunikaci v praxi."
Jana Schmidtová


Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Mediální trénink - mediální a krizová komunikace  - Jozef Ftorek

"Vážená paní doktorko, spolupráce s Vaší agenturou pro nás byla velmi příjemnou a obohacující zkušeností, ze které budeme dlouho čerpat."
MUDr. Hana Bártová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví KHSKV


LOM Praha Trade a.s.Jozef Ftorek

Mediální trénink - krizová a mediální komunikace

"Vzhledem ke specifikaci naší práce jsem byla potěšena, že se naše vedení rozhodlo nám toto školení umožnit. Mé očekávání - naučit se komunikovat s médii - bylo 100% naplněno. Trénink byl na velmi vysoké úrovni, ocenila jsem, že lektor je přímo z praxe a byl tak schopen se s námi podělit o své praktické poznatky a zkušenosti "ze zákulisí". Pan Ftorek je odborník, profesionál. Oceňuji přínos kurzu a zaměření na konkrétní praktické ukázky a názornost."
Petra Nováková


Eurocentra Úřadu vlády ČR

Komunikační a prezentační dovednosti při veřejném vystupování -  Jan KorbelPetr Daňko

"Celkově přínosný trénink, i přes předchozí znalost stále zbývá se hodně učit a trénovat. Uvítám další pokračování. Lektor profesionál, lidský, přesvědčivý, přirozený."
Eva Stanková

"Kurz byl krátký, přesto přínosný. Odbornost na vysoké úrovni, praktická cvičení, dobré příklady. Naučila jsem se, jak připoutat pozornost publika, pracovat s hlasem a neverbálně komunikovat."
Jana Němcová


Nutricia a.s.

Mediální trénink  -  Jozef Ftorek

"Velmi dobré hodnocení lektora. Trénink splnil očekávání."
Jan Smitka

"S mediální komunikací jsem neměla žádné zkušenosti, pouze jsem dosud absolvovala teoretické školení. Trénink byl nadmíru přínosný a splnil mé představy, měl velmi dobrou úroveň  a odbornost. Lektor je velmi zkušený a umí předávat zkušenosti. Ráda si kurz zopakuji za 1 - 2 roky."
Zuzana Schwarzová 

"Potřeboval jsem se naučit pracovat před kamerou a získat zpětnou vazbu od odborníků, což se plně povedlo. Lektor je výborný, komunikativní, poskytuje odborné a příjemně podané komentáře. Dávám jedničku jako ve škole. Zopakoval bych jednou za 2 roky."
David Vejtruba

Change Management Petr Daňko

"Obsah kurzu velmi dobrý, profesionálně a zajímavě vedený, s množstvím příkladů z praxe a interaktivním cvičením."
"Petr Daňko je vynikající odborník, který umí zaujmout a přesvědčit."
"Velká spokojenost s úrovní získaných informací, s rozsahem i obsahem, metodami kurzu a s lektorem."

Mediální krizová komunikace František Tlapák

"Kvalitní a užitečný kurz"
"Profesionálně vedený trénink s množstvím příkladů a doporučení z praxe."'
"František Tlapák je velmi dobrý a kompetentní odborník se znamostí mediálního prostředí."


ING Bank

OBCHODNÍ ETIKETA -  Hana Vydrová 

„Seminář přínosný, na vysoké odborné úrovni, byla přednesena a prodiskutovaná kompletní tématika. Lektorka má vynikající přednes, odbornost, vysokou jazykovou úroveň, přehled v oboru, podáno odborně a současně s humorem a vtipem.“
„Obsah semináře byl zajímavý, mé očekávání bylo předčeno. Lektorka je příjemná, mluví srozumitelně a ochotně odpovídá na dotazy. Odborník a správný člověk na správném místě. Přínosem pro mě bylo nejvíc část o pozdravení, uvítání a servisu klienta.“
„Obsah seminára bol pre mňa veľmi zaujímavy a prínosny. Dozvedel som sa mnoho nového a rozhodne tento seminár splnil moja očekávania. Všetky nadobudnuté poznatky sa budem snažitˇuplatňovatˇv každodennej praxi. Lektorka má znalosti na velmi dobrej úrovni, výborný l´udský přístup. Snaďˇ to nebolo posledné společné školenie s pani inžinierkou.“
„Seminář je pro mne velký přínos do budoucna. Člověk se vyvaruje případným nepříjemným situacím. Kurz bych určitě doporučila dalším kolegům, protože etiketu bychom měli ovládat všichni. Hodí se mi nejen v profesním, ale i v osobním životě.“
„Seminář obsahoval vše, co potřebujeme v běžném životě a mnoho dalších věcí, které se nám všem budou hodit. Seminář splnit má očekávání, celkový přínos hodnotím kladně, určitě se již nebudu chovat jako „buran“.  Lektorka byla velmi profesionální a bylo vidět, že v obchodní etiketě má praxi. Jsem ráda za cenné poznatky, které nám předala.“


Modrá Pyramida - stavební spořitelna a.s.

Telefonické a písemné řešení stížností a reklamací - František Mohacsi

"Úroveň kurzu velmi dobrá, byl pro mě přínosem, očekávání splněná na 100%,  jsem moc spokojená. Lektor je velmi sympatický a způsob vedení školení je na vysoké úrovni."
Marie Kafková


Pfizer Czech Republic

Komunikační dovednosti - Martin Vasquez

"Vážená paní Horáková, chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za zprostředkování včerejšího kurzu. Měl špičkovou úroveň a byl velice zajímavý. To jen krátké shrnutí všech pozitiv. Zase jsem si po dlouhé době napravila reputaci, co se tréninku týče :-)"
Kristýna Gellérová, training manažer


Nestlé Česko, s.r.o.

Profesionální telefonická komunikace – Jan Korbel

"Pan Korbel pro nás realizoval trénink pro zkušené operátory, se kterým jsme byli velmi spokojeni. Viděla jsem, že je možno efektivně pracovat s každým. Na vyžádání ráda podám referenci".
Mgr. Romana Svačinová, vedoucí call centra

Asertivita - Tomáš Raška

"Jeden z nejlepších kurzů z oblasti komunikace, které jsem kdy absolvovala, předčil má očekávání a byl velice podněcující. Práce lektora byla na vysoké úrovni, velmi příjemné vystupování, spousta modelových situací s konkrétním návodem na řešení."

Prezentační dovednosti - Martin Vasquez

"Vážená paní Horáková, kurz prezentačních dovedností od Vaší agentury byl jak formou, tak obsahem, účastníky velmi dobře hodnocen. Já osobně také dobře hodnotím i přípravu na toto šklolení, kdy jsme spolupracovali na jasném konceptu a obsahu školení. Jsem si vědoma, že jsme posunuli kvůli organizačním změnám v oddělení i původní plánované termíny a ráda bych poděkovala Vám i panu Vasquezovi na flexibilitu."
Jarka Brzáková, Raw&Packaging Purchasing Manager

Nestlé Slovensko s.r.o. 

2022 Prezentační dovednosti - Jan Korbel

"Pri spolupráci s agenturou AHA.si cenim si vcasne zabezpecenie podkladov ku skoleniu ako aj komunikaciu ohladom zabezpecenia skolenia ako takeho.
Predovsetkym sa chcem podakovat Honzovi Korbelovi za skvelo vedene skolenie, ktore povazujem za najlepsie co sme absolvovali za posledne roky cez externeho skolitela...ako formou, tak aj obsahom.
Kolegovia taktiez velmi pozitivne hodnotili skolenie a urcite chcu ziskane vedomosti premietnut do svojej prace."
Peter Pytel, Team Leader Medical Representations Nestlé SK-Bratislava

2020 Prezentační dovednosti - Jan Korbel

"Chcem sa touto cestou podakovat za zrealizovanie skolenia Prezentacnych zrucnosti. Predovsetkym sa chcem podakovat Honzovi Korbelovi za skvelo vedene skolenie, ktore povazujem za najlepsie co sme absolvovali za posledne roky cez externeho skolitela...ako formou, tak aj obsahom. Kolegovia taktiez velmi pozitivne hodnotili skolenie a urcite chcu ziskane vedomosti premietnut do svojej prace. Pekny den, Peter"
Peter Pytel, Field Medical&Pharmacy manager, Nestlé Infant Nutrition SK

"Obsahovo a odborne bol trénink na najvyššej úrovni. Rozsah i obsah boli stanovené presne podla požadaviek, splnil moja očakávania a prínos pre prax je značný."
Juraj Pagáč, Nestlé SK 

"Vyzdvihla by som záujem zistit naše potreby a následné venovanie sa im, nebolo to čisté memorovanie slidov, široký rozhlad, pomoc a navedenie na riešenie konkrétnych situácií."
Soňa Poživancová, Nestlé SK

"Obsah tréninku bol prizposobený na mieru a bolo cítit vysokú odbornosť a prípravu. Lektor vše jednoducho vysvetlil, rychlo reagoval na dotazy. Očakávanie boli splněné a nadobudnuté skúsenosti budem využívat v praxi."
Ondrej Varga, Nestlé SK
 

Prezentační dovednosti  - Tomáš Zykán

"Splnili sa moje očakávania. Naučila som sa množstvo vecí, o ktorých som dosial nepočula a nepraktikovala. Lektor byl velmi vnímavý, ohladuplný, snažil sa naviesť nás na správnú vlnu. Velmi zajímavý kurz, ktorý se dotýkal každej oblasti odprezentovania sebe sama. Odporúčam ostatním."
Alena Dudinská

"Chcela som sa naučiť, ako profesionálně prezentovat, naučit se nové techniky, odbúrať trému pri prezentování. Trénink bol interaktívný, lektor mal praktické ukážky, ktoré sa mi páčily. Dával nám spätnú väzbu na naše prezentovanie. Pozitívně hodnotím vela ukážok z praxe.  Kurz by som odporučila i ostatným. Profesionálny prístup lektora, uvolněná atmosféra."
Tamara Kekeňáková

"Moja očekávania sa splnili. Kurz hodnotím super, kreatívné a zábavné, doporučujem kolegom."
Martin Tkáč

Sfinx - Nestlé

Prezentační dovednosti - Jan Korbel

"Nejlepší školení, které jsem absolvoval, předčilo má očekávání. Obsah byl perfektní - příklady, praxe, demostrace, doporučení k rozvoji. Profesionální lektor, profesionální přístup."
Pavel Kučeravec

"Odborně výborné, vím, na čem pracovat, čeho si u sebe všímat. Jan Korbel je příjemný, klidný lektor, který dokáže vidět a popsat na účastnících to dobré, i to, co je třeba zlepšit. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila. Poděkuji svému šéfovi, že mě "nominoval"."
Šárka Kalíková

"Super - profesionální přístup, skvělé tipy a nové informace. Byla jsem vytržena ze své komfortní zóny, viděla jsem se, musela jsem sáhnout do svých rezerv a překonat se. Odnáším si spoustu tipů, co můžu zlepšit."
Romana Machačová

"Pan Korbel je odborník, i přes široký rozsah  dokázal obsáhnout všechna témata. Nyní vím, kde zapracovat, problémy byly identifikovány. Dávám 1*, bylo to výborné, skutečný přínos."
Zdeněk Černoch


CZ.NIC

Prezentační dovednosti Tomáš Zykán

"Trénink byl interaktivní v přátelském prostředí, dostal jsem jiný pohled na prezentování a strukturovanost. Těším se na svoji příští prezentaci, díky." 
Marek Vavruša

"Chtěl jsem zlepšit prezentování, přednes a uvědomit si nedostatky. Kurz předčil má očekávání, děkuji. Zíslal jsem znalosti, jak oživit prezentaci, jak se chovat v nestandardních situacích. Obsah kurzu byl velmi dobrý, vše popsáno a ukázáno, jednotlivé body prezentace i samotný způsob prezentace. Oceňuji velmi osobní přístup lektora."
Karel Slaný

"Kurz byl dobrý, dokonce předčil má očekávání, dostala jsem všechny potřebné informace. Líbila se mi interaktivita, hry i empatický přístup lektora."
Zuzana Pejšová


České aerolinie a.s.

Efektivní komunikace - Michal Walter

"Cítil jsem potřebu zlepšení kultury mezilildských vztahů a komunikace. Kurz hodnotím jako velmi dobrý a přínosný, splnil má očekávání,. Lektor je výtečný, empatický, splnil zadání."
Jaroslav Vlasák

"Hodnocení lektora výborné, na 1. Kurz naplnil moje očekávání, vše záživnou, zajímavou a vtipnou cestou. Prohloubil jsem svoje znalosti v komunikaci."
Filip Graf 


Grossmann Jet Service, spol. s r.o.

Communication Trainining, Time Management, Team Building - Georgi Kolev

"The team need to learn how to communicate and also how to communicate with costomers. The training met my expectations, it showed we can and where is a room for improvement."
"I am satisfied and is has a big value because it helped me to clarify some points of my goal. It helped me to set a dedline."
"Very good, professional kowledge of training topics."
"On the scale form 1 (worst) to 10 (best) it is 11."
"Professional approach, inspired tasks, practical advises."
 highly appreciate the positive attitude and expecially patience. Thanks!"


ELTODO EG a.s.

Zásady řízení projektů a projektového týmu - František Mohacsi

"Lektor zcela přehledně, zřetelně a prakticky popsal a objasnil zásady řízení projektů a týmu. Kurz byl pro mě přínosem, znalosti využiji při své práci."
Ing. Zdeněk Pliška

"Podíval jsem se na problematiku řízení z jiné strany a dozvěděl se nové poznatky o chování lidí, jejich motivaci, psychologii a vedení. Kurz byl cílen do oblasti mé profese, tím je i jednání se zákazníkem a podřízenými. Přiměl mě zamyslet se nad některými věcmi, které dělám automaticky nebo bych měl dělat jinak."
Ing. Jiří Štefan

 


 MEDICOM Clinic a.s.

Péče o klienta - proklientský přístup -  Zita Henselová

"Mým cílem bylo naučit se správně zvládat řešení krizových situací a působit na klienta příjemně. Trénink splnil a předčil má očekávání, uvítala bych pokračování, program měl široký záběr, získala jsem nové poznatky. Příjemná a zajímavá zkušenost, zejména natáčení na kameru. Lektorka Zita Henselová je velmi příjemná, vzdělaná dáma, která ví, o čem mluví."
Jitka Jirůšková 

"Chtěla jsem lépe zvládat komunikaci s klientem v problémových situacích. Kurz byl přínosný, měl výborný interaktivní způsob výuky, dostali jsme zpětnou vazbu k našemu chování. Lektorka byla výborná, příjemná, s mnoha zajímavými informacemi."
Ludmila Falešníková

"Potřebovala jsem se naučit, jak řešit stresové situace, více klientů najednou, telefonáty...  Trénink splnil moje očekávání, vím, jak lépe reagovat, jaké formulace používat. Vidím přínos pro praxi a získala jsem důležitou zpětnou vazbu."
Hana Nosková

"Kurz byl obohacující, přínosný, zábavný a posunující naši profesionalitu. Paní Henselová je skvělá lektorka, má velmi příjemné vystupování. Dávám 10 bodů z 10."
Jitka Staňová


Hogg Robinson, s.r.o

Leadership Jan Korbel

"Tento kurz mi zásadně pomohl pochopit způsoby chování různých lidí v různých situacích. Odnesl jsem si až překvapivě realistický plán na zlepšení sebe sama."
Pavel Němec, výkonný ředitel, Hogg Robinson, s.r.o.

"Během Leadershipu jsem nečekala takový zlom a drive. Jan Korbel je příjemný se zdravou autoritou."                        
Helena Jemelková, Head of Sales MG&E, HRG Czech Republic

Manažerské dovednosti,  Zvládání konfliktů, řešení problémů a rozhodování Georgi Kolev

"Dostal jsem šanci si věci promyslet, jsem spokojen s tempem i obsahem kurzu. Líbila se mi praktičnost a málo teorie."
Pavel Němec, výkonný ředitel, Hogg Robinson, s.r.o.

"Výborný a přesvědčivý lektor, neodtržený od firemní praxe."
Michal Žabokrtský, manažer HRG Czech Republic

"Maximální spokojenost, vyhovuje mi spojení teorie a praxe a velká důvěryhodnost lektora, který byl dobře připravený, ochotný a znalý problematiky."
Zdenka Hrušková, HRG Czech Republic

Obchodní komunikace se zákazníkem - Georgi Kolev

"1*. Príjemný lektor, skvelá príprava kurzu, dobrá koncepcia a náplň školenia. Pútavá forma, nenásilná :-) Dozvedela som sa konkrétne veci, informácie uchopitelné do života a práce. Celkovo školenie hodnotím velmi pozitívne."
Martina Majtnerová, Bussines Travel Hogg Robinson

"S úrovní kurzu jsem spokojena. Potvrdilo se mi, že se zákazníky jednám správně a budu v tom pokračovat! Vyzdvihuji příjemné vystupování lektora, snahu předat znalosti a pomoci v uvolněné atmosféře, kterou dokáže navodit a udržet při tom pozornost."
Olga Mášová

"Trénink byl dobře strukturován, výborně připraven a obsah byl srozumitelně a zajímavě podán. Oceňuji příjemné vystupování a entuziasmus lektora."
Martin Valeš


Lesy České republiky s.p.

Manažerské dovednosti a osobnostní rozvoj -  Jan Korbel

"Obsah široký, odbornost vysoká, celkově školení přínosné. Kurz vyvolal zájem dále pracovat na osobním rozvoji."
Marie Mařáková

"Vysoké nasazení lektora, zjevná odbornost a zkušenost. Hodnotný kurz."
Pavel Marek

"Lektor dokázal výborným stylem udržet pozornost přítomných. Osobním přístupem získává lidi na svou stranu, ke spolupráci na náplni kurzu."
Radek Svoboda

"Předčila se má očekávání, obsah a odbornost hodnotím na 120%. Těžko si představit lepšího lektora. Super!"
Miroslav Bařinka

"Lektora hodnotím jako velmi zkušeného a vstřícného s uměním vysvětlit podrobně problematiku. Celkově hodnotím kurz velmi pozitivně, na vysoké úrovni a s obrovským přínosem pro praxi."
Vratislav Fugl

 

Anglicko-české gymnázium Amazon

Hlasová výchova pro pedagogy Miroslav Dvořák

"Se vzdělávací agenturou AHA PR Agency, s.r.o. pracujeme již několik let. Objednali jsme si ji kvůli profesionalizaci hlasové kultury učitelů. Od prvního tréninku si tuto agenturu objednáváme opakovaně každý rok pro nové učitele, ale hlásí se se svým zájmem i ti, kteří školení již absolvovali, neboť zjistili, že jim tyto cenné rady v práci pomáhají. 
Jsme mimořádně spokojeni s přístupem a odborností lektora i vedení agentury.. Samotná organizace a plánování semináře i následné školení odborníkem vykazuje vysokou kvalitu, příjemné vystupování a jednoduchou domluvu.
Doporučila bych tuto agenturu i samotný kurz/seminář každému, kdo si chce vylepšit svůj hlasový projev a rozumět tomu, jak s hlasivkami zacházet."
Mgr. Eva Kudrnová, ředitelka ACGA
 

"Z pohledu začínajícího pedagoga hodnotím kurz hlasové výchovy jako velice přínosný především kvůli technice dechu a zřetelné artikulace. Naučila jsem se nejenom správně dýchat během výkladu, ale také jsem poté zvládla svůj hlas posílit, abych umluvila bez problému celou třídu a můj hlas byl znělý. Nyní si už uvědomuji dechovou kapacitu plic a umím ji naplno využít. Velice přínosné pro mě bylo osvojení si hlasových cvičení, pokud jsem po několika hodinách výuky unavená a potřebuji hlas posílit. Na závěr mohu říci, že jsem se naučila při mluveném projevu nejenom zaujmout okolí pomocí práce s hlasem, ale také jsem získala větší důvěru co se týká stresu během výkladu." – L.J.
 
"Snad nejvíc na mě v semináři hlasové výchovy zapůsobilo, jak byl lektor během přednášky doslova a do písmene naplno přítomen - nedělal navenek nic zvláštního, ale nešlo jej přesto nijak přehlédnout ani ignorovat. V každém okamžiku jste jasně vnímali, že tam je a že ví, o čem mluví. Právě to nás také učil - abychom, když mluvíme, u toho také byli, abychom se do svého hlasového projevu naplno položili, abychom jej prožívali a v neposlední řadě si jej také užili. Byl to pro mne velmi přínosný seminář a jsem rád, že jsem se jej mohl zúčastnit." -- T.J.
 
"Kurz hlasové výchovy pro pedagogy byl pro mě skvělým připomenutím již známých rétorických cvičení a zároveň nalezištěm cvičení nových. Zaměřili jsme se zejména na důležitost hlasové hygieny, na kterou často zapomínám. Velkou výhodou kurzu jsou dostupné tištěné materiály pro domácí cvičení. A také přístup lektora, který cvičení upravuje na míru naší profesi, tedy profesi učitelské." -- T.M.
 

Festool CZ s.r.o. 

Profesionální telefonická komunikace – Jan Korbel

„Tréninkem jsme chtěly zlepšit telefonickou komunikaci se zákazníky a smluvními partnery a zároveň i získat podporu pro nové rozšíření pracovní náplně – nabídky po telefonu. Kurz nás příjemně překvapil, získaly jsme množství informací a užitečných rad pro každodenní komunikaci se zákazníky. Lektor Jan Korbel je profesionál na svém místě, oceňujeme srozumitelné podání tématu a vynikající lidský přístup.  S kurzem jsme byly spokojeny a nově získané zkušenosti uplatníme v praxi.“ 
Barbora Babicová, Eva Třísková – pracovnice call centra Festool


HOYA Lens CZ, a.s.

Profesionální telefonická komunikace – Jan Korbel

„Kurz byl skvěle podaný, mám z něho dobrý pocit. Určitě ho doporučuji každému, kdo komunikuje se zákazníkem.“ 
Soňa Abrahamová, pracovnice zákaznického servisu

"Obsah kurzu byl postaven tak, aby pokryl potřeby všech účastníků. Hodnotím celý trénink kladně, upozornil na nedostatky v projevu a lektor uměl poradit, čeho se vyvarovat a naopak doporučil, jak lépe komunikovat s klienty.“ 
Drahoslava Vrabcová, pracovnice zákaznického servisu 


PES – Peněžní expresní service, s.r.o.

Profesionální telefonická komunikace – Jan Korbel

"Byla potřeba zformalizovat projev pracovníků call centra a naučit je pracovat s projevem tak, aby zákazník získal větší důvěru v naše služby. Všechny tyto požadavky byly splněny.  Oceňuji hlavně praktický nácvik situací a osvojení si potřebných formulací."
Kristina Kouřilová
„Jsem ráda, že jsme mohli pochopit, jak převzít kontrolu nad hovorem, jak jej převést k jasnému výsledku. Oceňuji praktický nácvik a osvojení potřebných formulací. Lektor Jan Korbel má velmi otevřený přístup, nezahrnuje zbytečnou teorií, ale důležitou praxí, zkušenostmi a nácvikem.“ 
Kristina Kouřilová, vedoucí zákaznického servisu 
"Žádná očekávání jsem neměl, byl jsem mile překvapen. Rozsah kurzu postihnul celou problematiku. Přínosem bylo také podívat se na komunikaci z jiného úhlu a pochopit odbornou teoretickou část."
Jiří Rastočný
"Kurz byl zaměřen hlavně na praktickou stránku. Dle mého názoru je to i přínosnější. Lektor byl příjemný, přátelský a věnoval se přesně tomu, co bylo potřeba zlepšit. Kurz hodnotím kladně a věřím, že se díky němu kvalita našeho zákaznického servisu zvýší."  
Veronika Mrázková
"Dokáže rychle identifikovat silné a slabé stránky člověka a dát relevantní doporučení pro zlepšení."
Jakub Holas
„Po tréninku dokážu identifikovat svoje nedostatky v telefonické komunikaci a následně s nimi pracovat. Pochopil jsem, jak mám lépe působit na klienta“.
Jakub Vobořil


 

ABRI, s.r.o. - MAS Sokolovsko o.p.s.

Facilitace a vedení porady Petr Daňko

"Celkově velmi kvalitní školení. Kurz předčil má očekávání, měl jsem silnou potřebu zlepšit své komunikační dovednosti, nejsem extrovert. Oceňuji profesionální, zajímavý a zábavný přístup lektora."
Hana Bušková

"Kurz předčil má očekávání - skvělý lektor, téma cílené na naše potřeby. Jedno z nejpřínosnějších školení poslední doby. Lektora i kurz hodnotím na 1*, maximální přínos a využitelnost, profesionalita i zacílení."
Zuzana Odvody 

"Fundovaný odborník, umí velmi dobře a rychle reagovat na podněty účastníků. S kurzem jsem zcela spokojena, doporučuji ho dalším zájemcům. Program měl spád, rychle utíkal, naučili jsme se spoustu věcí."
Eva Slámová

"Vysoká obsahová úroveň, využití logicko strukturálních metod a posílení prezentačních dovedností. Kurz doporučuji a vyzdvihuji připravenost a zaujetí lektora - modrátora, které se pozitivně přenáší na posluchače. Známkuji za 1. Díky"
Ing. Erik Maca

"Vše perfektní, zábavné, svižné. Na 110% se splnila  má očekávání zdokonalilt se v metodách prezentace, vedení diskusí, porad apod. Lektor je perfektní, vyzdvihuji kvalitu a přínos - velmi povedený kurz."
Daniel Tomín


LK SERVIS - GERnétic v ČR a SR

Zvyšování výkonnosti firmy - Jan Korbel

"Rozvoj osobnosti je potřeba na každé profesní úrovni i v každém životním období. Kdo to pochopí, získává. Děkuji za další posun panu lektorovi Ing. Korbelovi."
Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka


Ministerstvo vnitra ČR

Komplexní řešení problémů - Jan Korbel

„Firemní workshop Komplexní řešení problémů, vedený Janem Korbelem, byl pro nás intenzivní, náročný a skutečně přínosný. Pro mě osobně bylo přínosem nejen splnění původních cílů, které jsme v rámci přípravy s lektorem upravili podle jeho doporučení, ale překvapivě i zcela nový pohled na organizaci práce našeho týmu.“
Ing. Jana Bednářová, MV ČR 

Time management  - Halka Baláčková

"Praktický a cílený záběr, důraz na přístup a možnosti, nikoli "jen" metody. Téma je pro mě důležité z hlediska dlouhodobého rozvoje. Zdařilá kombinace krátkých prezentací, diskusí a cvičení. Má očekávání se splnila, velmi dobře využitý čas. Jsem moc ráda, že jsme mohli spolupracovat právě s Halkou, děkuji."
Alena Klímová

"Přínosné, použitelné pro praxi. Spokojenost. Lektorka byla velmi dobře připravena, reaguje na podněty účastníků Známkuji na 1."
Josef Veselý

"Zbytečně jsem se obávala, nakonec jsem velmi spokojena. Paní Baláčková je lektorka, která témata velmi rozumí, dokáže účastníky obohatit, reagovat ne jednotlivé návrhy. Úroveň kurzu hodnotím veskrze kladně. Pokud by byl seminář v podobném duchu, ráda se zúčřastním."
Petra Vodáková

"Cítil jsem značnou potřebu školení, věděl jsem o nedostatcích ve svém time managementu. Lektorka byla skvělá, profesionální, který rozumí tomu, co dělá a dělá to skvěle. Určitě navrhuji pokračování. Užitečný seminář, který mi na MV ČR chyběl a jsem za něj moc rád. Více takových!"
Jiří Průša


 

Wolters Kluwer - call centrum Prešov

Telefonická komunikace pro call centrum - Lenka Jedličková

"Obsah tréninku bol ucelený, k téme a splnilo to účel telefonickej komunikácie. Splnilo to moje očakávania, ucelila som si svoje poznatky a plus som sa dozvedela nové informácie a techniky ohladom telefonickej komunikácie. Lektorka bola príjemná, milá, odborne na profesionálnej úrovni. Vela som si z tohoto školenia zobrala. Vysoko hodnotím profesionalitu, celistvost a prínos školenia."
Slavomíra Angelovová

"Úroveň tréningu bola vysoká, bolo to odborné obsahovo aj rozsahom.Určite mi to dalo ve'la pro práci na call centru. Bolo to nad moje očakávania. Páčil sa mi hlavne štýl školenia, teorietická časť aj praktická.
Lenka bola super. Všetko nám vysvetlila tak, aby sme to hneď pochopily. Vyzdvihla by som hlavně úroveň komunikácie a veľa nových a užitočných informácií, ktoré sú lahko zapamätelné. Určite odporúčam tuto lektorku každému. Ďakujem za super školenie!" 
Júlia Zekuciová

"Toto školenie mi dalo viac k tomu, ako pracovat s klientom, ako popracovat aj na sebe. S dobrým pocitom odchádzam z tohoto školenia, dalo mi presně to, čo som potrebovala."
Nikola Čonková

"Výborný kouč, baví mě jí poslouchat. Dala mi hodně informací, na kterých bych chtěla zapracovat jak v práci, tak v osobním životě."
Monika Balážová

"Užitečné školení, dobře připravené materiály, dodržení harmonogramu obsahu i času. Lektorka poskytuje dostatek prostoru pro účastníky, je srozumitelná a přirozená, dobře komunikuje. Je vidět, že téma dobře zná a dlouho jej učí."
Jiří Nezbeda


Engel & Völkers - Česká EuV Commercial s.r.o.

Prodejní rozhovor a kladení otázek pro pokročilé obchodníky Jan Korbel

"Moje představy o tréninku se splnily nad očekávání, získala jsem spoustu zajímavých podnětů. Obsah tréninku byl pěkně přizpůsoben našim potřebám, znamená přínos a rozhled v praxi. Lektora hodnotím výborně :-)  Celkové hodnocení kurzu je super, po delší době přišel AHA efekt!"
Barbora Husáková

"Lektor je pohodář, ví, o čem mluví! Moje očekávání se splnila, obsah tréninku byl přínosný, zajímavá cvičení. Mám nové poznatky, teď je začnu používat v praxi."
David Zukal


TESCO SW a.s. Olomouc

Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace - Jan Korbel

"Úroveň kurzu celkově dobrá, téma obsáhlé, zasloužilo by si ještě delší školení. Lektor je odborník s příjemným projevem, používal náš jazyk, dokázal se rychle adaptovat a improvizovat podle našich požadavků."
Vít Langer

"Odnesla jsem si některé praktické informace, které se pokusím využívat ve své praxi. Kurz je užitečný pro všechny, kteří musí jednat, vyjednávat, argumentovat. Lektor má příjemné vystupování a jsou znát jeho zkušenosti z IT oboru i z komunikace a umí srozujitelně předávat informace."
Kateřina Pustinová

"Cítil jsem enormní potřebu školení vzhledem ke své dosavadní praxi. Obsah i rozsah byl odpovídající potřebám analytika v IT firmě. Přínos pociťují značný a kurz celkově hodnotím jako obohacující, rozšiřující obzory a možnosti a efektivitu při komunikaci se zákazníky z oboru IT. Lektor je odborník s vstřícným přístupem, který profesionálně a přátelsky vystupuje a dovede naslouchat účastníkům kurzu."
František Navrátil 


Městský Úřad Černošice

Prezentační dovednosti - Petr Daňko

„Petr Daňko je vynikající lektor jak po odborné stránce, tak i přístupem k posluchačům“.
 Lenka Bláhová

„Velmi kvalitní úroveň kurzu. Vše srozumitelné, jasné. Lektor má odborné znalosti, dokáže všechny posluchače zaujmout a udržet pozornost po celý den. Kurz byl pro mě přínosem, ráda bych absolvovala pokračování“.       
Miroslav Strejček, MÚ Černošice

„Oceňuji zajímavý výklad a hodně interakce, střídání práce v týmech i individuálně. Lektor je profesionální, názorný, umí zaujmout, používá skvěle připravené ukázky.“
Slávka Kopačková, MÚ Černošice

„Kurz nad míru splnil má očekávání, všechna témata byla přínosná pro moji praxi. Mgr. Daňko je nejlepší lektor, kterého jsem dosud při školeních zažil. Využitá každá minuta dvoudenního kurzu.“      
Jana Rychnovská

„Kurz s panem Daňkem předčil má očekávání, obsahově byl velmi zajímavý, odbornost i rozsah 2 dnů perfektní. Vidím přínos zejména pro zlepšení mé prezentace, ocením pokračování. Lektora hodnotím na 150% - obrovské nasazení, evidentní radost z práce, lidský přístup“.  
Ondřej Gerstendörfer, Městský úřad Černošice

„Trénink vedený Petrem Daňkem byl vynikající, zaujal mě jeho přístup a skvělé řízení programu, krátké a zábavné ukázky. Dávám 1*. Tento kurz řadím na špičku – nastavil laťku hodně vysoko“.

Zvládání stresu - relaxační techniky Jana Soumarová

"Zajímavé, poučné, zábavné, praktické využití, naučila jsem se techniky i cviky. Ráda bych pokračovala :-). Lektorka je výborná!!! Workshop byl velmi přínosný, vše využiji v práci i v soukromí."
Pavla Hoppová

"Stres je všude kolem nás a tohle je základ (relaxační techniky), jak stres zvládat. Má očekávání z workhopu se splnila, dopřál bych i úhlavnímu nepříteli. Jana Soumarová je skvostně odborná lektorka. Moje celkové hodnocení: ještě....ještě! Více x."
Ondřej Gerstendorfer 

"Lektorka je vstřícná, ochotná a velmi profesionální. Doufám, že bude pokračování - velmi pozitivní nálada"
Jakub Seleši


AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

Společenská etiketa pro asistentky - Jana Olchavová

"Cítila jsem potřebu být sebevědomější při mezinárodních návštěvách. Lektorka byla trpělivá, znalá, odpověděla na všechny dotazy. Vynikající školení ve všech směrech." 
Martina Burdová

"Kurz byl obohacující a zajímavý. Objasnil mi spoustu věcí, o kterých jsem měla jinou představu."      
Eva Fráňová


 VZP ČR

Obchodní korespondence - Zuzana Stolarská

"Jsem velmi spokojena. Velice prakticky provedený kurz, ukázky, testy, cvičení. Dosud jsme psali dopisy zastarale a neprofesionálně. Po dlouhé době velmi přínosný kurz, nyní si budu připadat jako profesionálnější úředník." 
 "Výborná lektorka, srozumitelné vysvětlování, názorné ukázky. Výborný studijní materiál. Nejlepší a velmi přínosný kurz, všechno využiji. Netušila jsem, jaké mám mezery a jak se obchodní korespondence změnila."
"Kurz na 1*, vynikající s velkým přínosem pro jednotlivce i celou VZP. Velice sympatická a motivující lektorka.!"
"Ucelené a odborné informace přínosné pro komunikaci s klienty. Velmi příjemný projev a vystupování lektorky, odborné informace podány pochopitelnou formou. Přínosný kurz, hodnotím nejvyšší známkou."
"Školení perfektne připraveno a zvládnuto, lektorka skvělá a pozitivně naladěná. Z kurzu si odnáším hodně nových poznatků, byl pro mě rozhodně přínosem."
"Zatím nejlepší školení (a bylo jich fakt dost)!  Srozumitelné, názorné, velmi přínosné. Úžasná, profesionální, příjemná, energická lektorka."
"Nejlepší lektorka, co jsem kdy zažila."
"Těšila jsem se, že si opráším své staré znalosti obchodní korespondence. Lektorka předčila má očekávání, opravdu perfektní vedení kurzu, umí zaujmout po celou dobu kurzu. Prostě výborné - tento kurz bych jistě navštívila znovu."
"Srozumitelné, poučné, dokonalé. Jeden z nejlepších kurzů, dokonalý způsob vyjadřování a přednes. Vše bylo vyvážené."

"Kurz doporučuji ostatním kolegům, je velmi obsažný a přínosný pro každého, kdo pracuje v administrativě. Odbornost byla vysoká, ale výklad srozumitelný a praktický. Jasný, stručný a svěží výklad, zábavná forma výkladu, lektorka na svém místě. Ještě jsem nikdy neměla tak fantastickou lektorku.


RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Image a styl - Anna Nandrážiová, Hana Vydrová

"Kurz měl vysokou úroveň a význam pro zlepšení profesionálního stylu a image."
Jitka Veselá

"Nikdy jsem podobné školení neabsolvovala, o vizážistech jsem slýchala jen v médiích a vždy jsem toužila sezení s vizážistou uskutečnit. Myslím, že dnešní zkušenost předčila všechna má očekávání."
Věra Zemanovičová

"Školení mělo vysokou odbornou úroveň a vynikající příjnos pro zlepšení profesního stylu a image."
Jitka Veselá

"Toto školení by bylo vhodné pro každou ženu. Ukáže a vysvětlí profesionální vystupování, varuje nás před nevhodnými volbami, nastaví mantinely."
Jitka Antalová

"Kurz měl vhodný obsah, vysvětlení základů, nalezení vhodné škály barev, vytipování přiměřeného oblečení pro různé příležitosti. Lektorka své profesi rozumí."
Simona Mertová


Pražská plynárenská a.s.

Obchodní etiketa -  Hana Vydrová

"Výborný dojem, velký přínos a nové poznatky v oblasti oslovování, stolování, neverbální komunikace a oblékání. Školení mělo spád a lektorka mě zaujala po celou dobu školení. Paní Vydrová je profesionální a sympatická osobnost s přátelským přístupem."
Ilona Jonášová, specialista prodeje

"Jedno z nejlepších školení, využitelné v praxi. Výborná lektorka".
Jitka Prokopová, specialista podpory prodeje

"Velká profesionalita, je vidět, že lektorka naprosto ví, o čem mluví. Má očekávání předčila, celkový dojem ze školení - skvělé. Lektorka má moje nejvyšší hodnocení, je osoba na svém místě. Oceňuji jeji odbornost, profesionální přístup a vstřícnost k posluchačům."
Lukáš Bláha, speciastika podpory prodeje

"Seminář byl obsahově i odborně na vysoké úrovni a splnil má očekávání, lektorku hodnotím výborně za její poutavý a odborný výklad. Získal jsem nové potřebné informace v obchodní etiketě."
Martin Skalák, manažer prodeje

"Obchodní etiketa s širokým obsahem, velkou odborností a praktickým přínosem. Ing. Vydrová umí skvěle vysvětlovat, reaguje na dotazy účastníků. Vyzdvihla bych zejména pravidla, jak jednat s klienty, základy formálního oblékání a stolování."
Adéla Žáčková, referent obchodní kanceláře


Ministerstvo obrany ČR

Vizáž a osobní styl pro muže a ženy v diplomatických službách -  Hana Vydrová

"Oceňují profesionální přístup. Kurz mi zcela určitě obohatil můj pohled na současný trend odívání a doporučení k vybavení šatníku. Lektorka má velmi zajímavé příklady a ukázky, vystupuje velmi profesionálně."

"Velmi dobrá lektorka, zatím nejlepší, jakou jsem na dané téma zažíl."

"Profesionálka s lidským přístupem a srozumitelným slovníkem pro nás laiky. Program byl splněn na jedničku s hvězdičkou, byloto na profesionální úrovni, přínosné a obohacující."

"Vysoce oceňuji toto školení, bylo velmi přínosné, splnilo na 100%. Nyní cítím potřebu osobní konzultace, která by byla zaměřena na konrétní doporučení pro moji osobu."

"Výborně komponované školení, pěkně logicky řazené, s názornými příklady a zkušenostmi z praxe. Líčení - velmi užitečné! Hana Vydrová má velmi dobrou schopnost předat informace poutavě, má profesionální vystupování a rozsáhlé zkušenosti a vědomosti."


UNEX a.s. Uničov

Argumentace a vyjednávání - Jan Korbel

"Potřebovala jsem pochopït postup komunikace, abych se nebála říci svůj názor. Kurz splnil má očekávání, vše bylo srozumitelné a pochopitelné. Bylo důležité si uvědomit, kdy být asertivní a nebát se ozvat."
Zuzana Kadlíková

"Argumentuji a vyjednávám denně, takže jsem uvítalů prostor pro zlepšení a zdokonalení. Školení splnilo má očekávání, vše bylo na výbornou. Zajímavé a odborné, zároveň srozumitelné a pochopitelné. Jan Korbel je super lektor! Má dobré vystupování, srozumitelný a dobře pochopitelný výklad, doplněný zajímavými postřehy. Získané poznatky procvičené na modelových situacích bych chtěl postupně implementovat do svých profesních jednání."
Lukáš Doubrava

"Školení argumentace a vyjednávání splnilo mé očekávání. Vše bylo vysvětleno tak, aby vše bylo správně pochopeno. Zajímavé pro mě byly úkoly a scénky, na kterých jsme si dovednosti mohli vyzkoušet. Trénink byl pro mě velkým přínosem. Je možné, že se už při jednání nebudu bát říci svůj názor."
Veronika Vojáčková


Odbor školství, prevence a rodinné politiky ÚMČ Prahy 4
Základní školy Prahy 4

Efektivní komunikace, komunikace s rodiči a partnery školy -  Jana Soumarová

"Oceňuji řešení konkrétních příkladů z praxe a modelové situace. Celý seminář byl po celou dobu velmi přínosný. Velké poděkování Mgr. Soumarové."
"Nejpřínosnější pro mě byla témata: jak umět odmítnout, naladění se v komunikaci na partnera, ukázkové techniky komunikace."
"Seminář zcela splnil má očekávání. Rád bych pokračoval v Efektivní komunikaci II."


Rieter CZ s.r.o.

Time&Stress Management - Marie Třeštíková

"Paní lektorka se s vlídností snažila nám předat co nejvíce pozitivních rad a zkušeností pro naši další činnost. Kurz byl pro každého užitečný a každý si odnesl rady k zamyšlení."
Viktor Kutin

"Výborná atmosféra, pro mě přínosné vyslechnout si různé názory na dané téma."
Pavel Kopecký


BENTELER MASCHINENBAU CZ s.r.o. 

Mistr - manažer první linie - Ing. František Mohacsi, MBA

"Kurz měl spád, obsahoval prospěšné informace. Moje hodnocení je výborné."
Josef Vodrážka

"Chtěl jsem získat nové dovednosti, moje očekávání se splnila v plném rozsahu. Kurz byl záživný, pestrý, odborný s vysokým obsahem praktických zkušeností lektora."
Jiří Kryst

"Měl jsem velká očekávání, kurz byl odborně na výši, měl velký přínos pro moji pozici, dodal mi velký klid po psychické stránce. Lektor je velký sympaťák, dokáže vysvětlit problélm."
Pavel Žďára 

Motivace k výkonu - Ing. František Mohacsi, MBA

"Zajímavé školení, kde jsem se dozvěděl nové věci. Budou mi příkladem v mé manažerské práci. Lektor srozumitelně vysvětluje a uvádí množství příkladů z praxe".
Josef Hořavka

"Trénink mi pomohl uvědomit si mé priority a zopakovat si postupy při jednání s podřízenými. Obsahově byl trénink bezchybný a poučný a splni očekávání. Lektora hodnotím velmi dobře pro jeho profesionální přístup. Tento trénink je výborný pro zdokonalení sebe sama."
Pavel Žďára

"Standardně vysoká úroveň školení, které mi přineslo rozšíření pohledů a nástrojů  pro motivaci. Vyzdvihuji zejména výborný přístup lektora a pestrou a zajímavou formu školení."
Josef Vodrážka

"Spousta názorných příkladů, cvičení a modelových situací, přátelské prostředí, výborný trénink. Lektora opět hodnotím na výbornou."
Luboš Petr


Magna Automotive (CZ) s.r.o.

Rozhodování a řešení problémů, kreativní řešení v týmu  - Ing. František Mohacsi, MBA

"Získal jsem ujasnění některých otázek při způsobu řešení problémů, nové způsoby několika jiných pohledů na řešené problémy, zefektivní samotného řešení problémů. Lektor je odborník na svém místě, zodpověděl všechny naše záludné otázky, téma s námi probral velmi srozumitelným způsobem, kdy jsme se do nezáživného tématu zapojili aktivně všichni. Tento program bych rozhodně doporučil dalším kolegům. Školení bylo přínosné, aktuální, srozumitelné, otevřelo nové způsoby, jak se k problémům postavit."
Marcel Cmorik, Quality Engineer

"Pro mě byly určitě zajímavé modelové situace – různé úhly řešení problémů. I na první pohled neřešitelný problém se dá vyřešit a to i ve finále jednoduchým způsobem. Program doporučuji, je to rozhodně zajímavá zkušenost."
Pavel Vaněk, Quality Engineer


Vyšší odborná škola Boskovice

Prezentační dovednosti a rétorika - Markéta Mráziková - Pellarová

"Ve dnech 25. – 26. 5. 2011 proběhl komplexní kurz Prezentační dovednosti, kterého se zúčastnilo 6 vyučujících IT. Kurz zabezpečila firma AHA PR Agency, s. r. o., Praha 4.
Školení bylo zaměřeno na obsah i formu veřejného vystupování. Pozornost byla věnována hlasové a mluvní stránce vystoupení a prezentačním dovednostem při vystoupení před publikem. Cílem kurzu bylo získat sebejistý kultivovaný jazykový projev a přesvědčivá profesionální prezentace, které jsou základními předpoklady úspěchu v mnoha profesích, především při pedagogické výuce, dále při vystoupeních na poradách, prezentacích a konferencích.  Na závěr kurzu účastníci obdrželi certifikát o absolvování."

"Školení vhodné pro učitele. Lektorka byla velmi příjemná, kurz vedla výborně, perfektně reagovala na naše dotazy a přizpůsobila program našim potřebám."
Jaroslav Kotlán


Statutární město Jablonec nad Nisou 

Mediální trénink v TV studiu -  Jozef Ftorek

"Vážená paní Horáková, dovolte mi ještě jednou poděkovat za uspořádání mediálního tréninku. Účast v tomto kurzu byla pro mě velmi prospěšná a do dalšího profesního života mi přinesla spoustu cenných informací."
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek primátora Statutátního města Jablonec nad Nisou


CIVOP s.r.o.

Rétorika a komunikace - Lenka Fišerová, Marie Třeštíková

"Velmi přínosný kurz. Kéž by jich zaměstnavatel zajistil více. Velmi zajímavá témata, použitelná pro zdokonalení sebe sama."
David Řečínský

"Školení se mi velice líbilo a nyní mě mrzí, že jsem se na něj moc netěšil. Děkuji Vám za něj!"
Martin Humlhans

"Kurz byl opravdu skvělý, hodnotný, zajímají a přínosný."
Marek Špidra


EVONA a.s. 

Kalkulace výrobků Josef Kutáč

"Zajímalo mne, zda používané metody u nás ve společnosti jsou správné. Kurz byl přínosný, výborný obsahově i výkladem lektora. Předělali jsme kalkulaci na příští rok. Děkuji!"
Blanka Tlapáková

"Potřeboval jsem rozšířit svoje znalosti a diskutovat s nezaujatou osobou, má očekávání byla splněna, kurz byl pro nás přínosný."
Petr Kostka


NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU

Komunikace pro interní auditory -  Petr Daňko

"Velmi precizně připravený kurz, lektor je odborník na svém místě. Bylo to super, jsem velice mile překvapena. Tento kurz hodnotím jako jeden z nejlepších a nejpřínosnějších, které jsem absolvovala."
Irena Petráková

"Přijela jsem s obavami, netěšila jsem se. Odjíždím nadšená a mrzí mě, že kurz končí. Získala jsem množství informací a na názorných příkladech jsem se přesvědčila, jak odbourat zábrany v komunikaci s nadřízenými a lékaři."
Soňa Součková

"Tento kurz se mi velmi líbil, odnáším si množství cenných informací. Díky školení jsem pochopila spoustu věcí a nebudu se bát je používat v praxi. Petr Daňko 1*."
Petra Oherová

"Excelentní vystupování, srozumitelný výklad. Kurz byl velkým přínosem pro mou práci auditora a hodnotím lektora na 1***. Děkuji."
Andrea Bílková

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 30.05.2024 20:05:14
Titulek: Reference klientů FŠ | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /reference/firemni-klienti.html
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.