ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

PROJEKTOVÝ MANAŽER

- projektové řízení krok za krokem

Kategorie: Manažerský
Kód kurzu: PROJ-0619
Termín:
Obsazenost: Kurz obsazen
Místo: Praha 4, Vyšehrad, Na Pankráci 30
Cena: 13500 Kč (bez DPH 21%)

Každý manažer, který je postaven před úkol naplánovat a realizovat projekt, musí řešit rovnici o mnoha neznámých. Jeho největším nepřítelem je čas.

Nástrojem, který mu pomůže řešit tyto rovnice je projektové řízení.


CÍLE

Absolvent kurzu získá orientaci v problematice řízení projektů. Získá dovednosti umožňující efektivně zjednodušit proces plánování, ale hlavně: sledování realizace - udrží si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů.

Kurz je velmi interaktivní, spíše než školu připomíná dílnu. Cílem je samostatná práce účastníků, prosazování názorů a zavedení pořádku do řízení projektů (hlavně ve fázi realizace).

OBSAH

1. den

Základní pojmy projektového řízení

 • Co je to projekt
 • Trojimperativ a charakteristické rysy projektů
 • Definice a řízení projektu P.M.B.O.K. a ČSN ISO 10 006
 • Projektové řízení
 • Zavádění projektového řízení projektů
 • Projekt versus rutina,
 • Strategie a taktika v řízení projektů
 • Kritéria úspěšnosti projektu
 • Příčiny neúspěšnosti některých projektů
 • Hodnocení projektu
 • Projektová dokumentace projektu

Cvičení – správná struktura projektového řízení

Organizace projektu

 • Organizační formy projektu

Cvičení – zábrany uvnitř firmy – dotazník a diskuze

 • Organizační struktury projektového řízení
 • Projektová organizace vlivem
 • Projektová organizační struktura
 • Maticová projektová organizace
 • Projektová kancelář
 • Odůvodnění projektu – metoda S. P. I. N.

Cvičení – odůvodnění projektu metodou SPIN

Lidský faktor v projektovém řízení

 • Řízení projektového týmu

Cvičení – Přirozené role členů v týmu - Belbinův dotazník

 • Řízení lidské dimenze
 • Klíčové manažerské dovednosti
 • Vlastnictví
 • Týmová smlouva
 • Komunikace

Cvičení – skupinová diskuze – zkušenosti s týmovou prací

 • Organizace projektu – rozdělení odpovědností členů týmu
 • Tvorba rozpočtu projektu, analýza nákladů a přínosů
 • "Marketing projektu“ – strategie a taktika v komunikaci a implementaci projektu
 • Otázky získávání podpory projektu TOP vedením a vytváření podmínek pro práci týmů
 • Získávání participace ostatních útvarů a vedoucích v organizaci

Cvičení – Vynalézáme budoucnost


2. den

Nositelé oprávněného zájmu

 •  Jak pracovat s nositeli oprávněného zájmu.

Životní cyklus projektu

 • Životní cyklus projektu a úkoly účastníků v jednotlivých fázích.
 • Analýza problému
 • Koncepční fáze, studie proveditelnosti
 • Plánování projektu
  • Dekompozice cílů a vytvoření struktury realizačních aktivit (WBS)
  • Definice činností
  • Určení pořadí činností
  • Analýza vztahů mezi hlavními a dílčími úlohami aktivitami
  • Odhad doby trvání činností
  • Plánování zdrojů
  • Odhadování nákladů
  • Rozpočtování nákladů
  • Plánování zdrojů
  • Detailní plánování - vytvoření podrobného časového harmonogramu pro aktivity a využívání zdrojů
  • Určení kontrolních bodů v projektu - „Milníků“
  • Plánování komunikace

Praktické cvičení – sestavení vlastního projektu – skupinová práce a prezentace

Realizace

 • Sledování průběhu projektu - kontrolní schůzky, řízení času, zdrojů a nákladů;
 • Ukončení projektu – Požehnání / Poslední soud
 • Využívání
 • Odstavení, likvidace

Cvičení – případová studie – skupinová práce – rozbor metod projektového řízení v praxi

Úspěšnost projektového řízení

 • Definice projektového úspěchu
 • Omyly – čeho je nutné se vyvarovat
 • Kritéria úspěšnosti projektu
 • Příčiny neúspěšnosti některých projektů
 • Hodnocení projektu

Cvičení – Zakládací listina projektu

Nástroje projektového řízení

 • Počítače
 • Barnesův trojůhelník
 • Logický rámec (Logframe Matrix)
 • Formulace projektu metodou logického rámce
  • Obecně
  • Cíl projektu
  • Účel projektu
  • Výstupy projektu
 • Činnosti
 • Prezentace projektu s podporou logického rámce
 • Projednávání projektu

Praktické cvičení: Logický rámec a definice projektu. Zpracování definice projektu (+log frame) podle standardizované osnovy. Prezentace práce skupin + oponentura + diskuze

 •  Ishikawův diagram

Postup zpracování diagramu:

Praktické cvičení – vlastní problém firmy      

 • Goldrattovy metody hledání kritického hrdla firmy – Teorie omezení v praxi

Cvičení – brainstorming – hledání úzkého hrdla uvnitř firmy


3. den
 

Myšlenkové mapy

 • Kreativní myšlení
 • Co je tvořivost?

Skupinová práce – test kreativity

Test kreativity s myšlenkovou mapou

 • Síla představivosti
 • Síla asociací
 • Myšlenková mapa
  • Co je myšlenková mapa?
  • Sedm kroků vytvoření myšlenkové mapy
  • První myšlenková mapa

Cvičení – tvorba myšlenkové mapy – Co dokáže Outlook?

*    Rozhodovací stromy

Cvičení – tvorba rozhodovacího stromu – výběrová řízení, konkurzy

 • Síťová analýza CPM (Critical Path Metod)
  • Metoda kritické cesty.

Případová studie na zavedení nového produktu na trh – skupinová práce

 • Síťový graf: projektu
 • Metoda kritické cesty
 • Ganttův diagram
 • Simulace
 • Nasazení Microsoft Projectu

Realizace projektu

 • Start realizace projektu – „kick off meeting“
 • Realizace plánu projektu
 • Distribuce informací
 • Sledování a kontrola projektu 
 • Řešení problémů při realizaci projektu. dodatky
 • Řízení času
 • Odhady doby trvání úkolů jsou statistická veličina
 • Pomohou delší odhady?
 • Řízení zdrojů a nákladů
 • Sledování průběhu projektu
 • Kontrola jako nástroj k dosažení cílů
 • Zprávy
 • Kontrolní schůzky
 • Odchylky nákladů
 • Dodatky smluv
 • Softwary pro sledování realizace

Požadavky jakosti v projektovém řízení

 • Požadavky ČSN ISO 10 006;
 • Hodnotová analýza (EVA – Earned Value Analysis)
 • Projektové šablony

 Řízení rizik (Risk Management)

 • Projekty s nízkým rizikem
 • Řízené rizik
 • Definice rizika
 • Ovladače (Drivers)
 • Definice řízení rizik
 • Proces proaktivního řízení rizik
  • Ocenění rizika
  • Řízení rizika
  • Krok 1 – Určení rizika
  • Krok 2 – Analýza rizik
  • Krok 3 – Stanovení prioritních rizik
  • Krok 5 - Nouzový plán
  • Krok 6 – Sledování a řízení rizik
 • Poučení z rizikového vývoje

Cvičení – Případová studie

        Závěr

 • Skupinová diskuze; Osobní plány účastníků; Hodnocení.


METODY

Výklad, interaktivní výuka, cvičení, případové studie, brainstorming,  individuální a skupinová práce.

LEKTOR 

Ing. Adolf Stejskal - projektový manažer, lektor obchodních a manažerských dovedností

TERMÍN

5.-7.6.2019  (9,00 - 16,30 hod.)

 

Podobné kurzy

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 04.06.2020 10:06:26
Titulek: PROJEKTOVÝ MANAŽER | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/227-projektovy-manazer.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4

Telefony: +420 734 484 549
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.