ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

HLASOVÁ VÝCHOVA PRO PEDAGOGY

- hlas jako pracovní nástroj

Kategorie: Komunikace
Kód kurzu: HLV-0220
Termín:
Obsazenost: Kurz obsazen
Místo: Školící středisko Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4 i jinde
Lektor: Miroslav Dvořák, DiS.
Cena: 7950 Kč (bez DPH 21%)

Jak se starat o hlas, jak s ním pracovat a zároveň jej chránit, aby nám tento pracovní nástroj dobře sloužil?
Kultivovaný mluvený projev a práce s hlasem pro lidi, kteří často mluví a chtějí dobře znít.


Asi každému řečníkovi / pedagogovi se někdy stalo, že měl problémy s mluvením nebo přišel o hlas, ať v souvislosti s nachlazením, stresem nebo psychickou nepohodou. 
Lidé pracující ve svých profesích intenzivně s hlasem potřebují umět o hlas pečovat, správně jej používat a chránit.

Lidský hlas jako jeden z nejpřirozenějších komunikačních prostředků  není pouze zprostředkovatelem informací, ale především komplexně vypovídá o člověku, jeho osobnosti, fyzických dispozicích a v neposlední řadě i o jeho psychickém stavu. Nalezením a osvobozením svého přirozeného hlasu můžete objevit sebe, svou jedinečnost, neopakovatelnost, své skutečné sebevědomí.

Kurz hlasové a mluvní výchovy je veden záměrem umožnit každému poznání fyziologie tvorby hlasu a uvědomění si základních pocitů svého těla, znovuobjevení přirozeného dýchání, hlasového aparátu a jeho přirozeného používání s důrazem na respektování jedinečnosti každého člověka. Osvojením si takové dovednosti člověk získává osobitý tvůrčí prostředek pro kultivovanou komunikaci. 

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT ► (možno hradit ze šablon v rámci varianty Osobnostně sociální rozvoj)

CÍLE KURZU

vyplývají z výzkumu na Pedagogické fakultě, kde učitelé často pociťují potřebu:

 • zlepšit kvalitu hlasu
 • zvýšit odolnost hlasu proti únavě
 • mít silnější hlas (nosný a znělý)
 • zlepšit artikulaci
 • posadit hlas níž (výš)
 • získat informace ohledně užití profesionálního verbálního projevu
 • naučit učitele a řečníky pracovním metodám pro zkvalitnění práce
 • zvýšit efektivitu komunikačních dovedností.

OBSAH

Práce s dechem a hlasová výchova

 • řízení dechu při mluvení
 • vědomá dechová kapacita a správná opora hlasu, měkký hlasový začátek
 • vznik zdravé fonace, brániční impuls
 • tvoření hlasu, síla hlasu
 • barva a znělost hlasu
 • co o nás prozradí hlas a jak zaujmout hlasem
 • jak umluvit prostor bez námahy

Technika řeči

 • respirace, fonace, artikulace, modulace - jak potřebné teoretické informace proměnit v mluvní praxi
 • srozumitelná artikulace - vokálů a konsonant, zvuková osnova věty
 • jak mluvit hodiny bez únavy hlasu
 • hlasová hygiena

CENA
7.950,- Kč bez DPH

Pro pedagogy a pracující v neziskovém sektoru, vyžadující akreditaci,  sleva  1.000,- Kč - uplatněte prosím po dohodě v agentuře ►

TERMÍN

23.-24.08.2021
(další termíny po dohodě s registrovanými zájemci o kurz)

LEKTOR

Miroslav Dvořák, DiS. - profesionální hlasový poradce, lektor rétoriky, pedagog na VOŠ herecké a Mezinárodní konzervatoři (rétorika, jevištní řeč, hlasová výchova)

Kurz akreditován MŠMT pod číslem jednacím 964/2020-4-6  


Nadstavba: Rétorika  (termín dle kalendáře kurzů nebo na vyžádání)

Kultivovaný mluvený projev a publikum

 • jak získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým a mluveným projevem
 • řečnické zlozvyky a nedostatky a jak se jim vyhnout
 • zvládání trémy při verbálním projevu

METODY

1. dechová cvičení, význam dechu pro vznik hlasu, brániční impuls 
2. rezonanční cvičení
3. artikulace vokálů a konsonant
4. vlastní příprava projevu
5. hlas a prostor, zvuková osnova věty - artikulace, větný a slovní přízvuk, intonace, tempo a dynamika.

Lektoři prakticky předvádějí dechová a hlasová cvičení, individuálně konzultují s posluchači a  prakticky s nimi nacvičují základní hlasové návyky:

 • nacvičujeme správné držení těla při mluveném projevu
 • prohlubujeme práci s dechem a s bránicí, vědomé brániční dýchání
 • cvičíme správné tvoření hlasového tónu, měkké hlasové začátky
 • naučíme se, jak šetřit hlas a ekonomicky využívat dech
 • procvičíme využívání rezonančních dutin
 • trénujeme důslednou a čistou vokalizaci, samohlásky a jejich dělení, artikulaci
 • používáme hlasová cvičení dle dispozic jednotlivců
 • dbáme na přesnou výslovnost a správný tvar mluvidel, artikulace
 • nácvičujeme texty s cílem vytvořit praktické dovednosti a návyky v oblasti mluveného projevu
 • video, audio trénink

Absolventi obdrží Certifikát.


Reference na lektora M. Dvořáka  - slovní, audio a video ukázky

Podobné kurzy

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 20.06.2024 19:06:31
Titulek: HLASOVÁ VÝCHOVA PRO PEDAGOGY | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/260-hlasova-vychova-pro-pedagogy.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.