ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEEKONOMY

- jak porozumět finančním výkazům a orientovat se v číslech

Kategorie: Manažerský
Kód kurzu: FINE-2016
Termín:
Obsazenost: Kurz obsazen
Místo: Na Pankráci 30, Praha 4 - Vyšehrad
Lektor: Ing. Jiří Svoboda, CSc.
Cena: 7950 Kč (bez DPH 21%)

Vysvětlení ekonomických pojmů (neekonomům) srozumitelnou formou s použitím příkladů z praxe.

Určeno manažerům firem, kteří potřebují pochopit a porozumět „hře s čísly“ -  základním finančním výkazům a rozhodnutím v nichž se zobrazuje realita podnikání na trhu i budoucí vývoj.

Kvalitní finanční řízení společnosti vyžaduje v dnešní době úzkou spolupráci všech manažerů bez ohledu na zastávanou funkci. U technicky zaměřených pracovníků je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního  a ekonomického řízení společnosti.

CÍL

Cílem je, aby manageři získali přehled v uvedené problematice a měli předpoklady pro poznání, jak zdravý či nezdravý je jejich podnikatelský úsudek pro efektivní rozhodování. Dále je cílem kurzu dát jednoduchý „návod“: co dělat, jak s výsledky naložit.

OBSAH

  • Finanční systém a jeho zobrazení v základních finančních výkazech,
  • Strategie společnosti a její tržní a finanční aspekty
  • Dlouhodobá stabilita společnosti a  její dosahování /rozvaha-bilance, aktiva, pasiva, bilanční    pohyby, zlatá pravidla financování, investiční aktivity
  • Tvorba hospodářského výsledku - zisku /náklady, výnosy, objem výkonů,
  • Controlling a koncepce řízení
  • Cash flow /likvidita, pracovní kapitál, zásoby, pohledávky, výkaz cash flow
  • Trh a zákonitosti úspěchu na trhu/ vývoj trhu, tržní potenciál, tržní kapacita o podíl na ní, nabídka, poptávka, konkurence, zákazník, vlastní firma,
  • Finančně tržní analýzy a jejich použití v praxi, analýza výnosnosti , analýza cash flow, pyramidální rozklady, vybrané specifické oblasti analýzy, SWOT, Porterova analýza, portfolio matice
  • Makroekonomické vlivy / monetární politika a peníze - měna, fiskální politika, daně
  • Specifické otázky působení konkrétní společnosti na trhu

Kurz nabízí neekonomickým manažerům výrobních a nevýrobních společností vysvětlení ekonomických pojmů srozumitelnou formou s použitím příkladů z praxe. Zvláštní pozornost je věnována této problematice z pohledu podmínek potřebných na rozkrytí skutečné rentability jednotlivých výkonů podniku, kterými mohou být jak výrobky, tak činnosti, zakázky nebo projekty.

METODY

Komentovaný výklad a facilitovaná diskuse, skupinová a individuální práce, jednoduché příklady z praxe, řešení konkrétních problémů.

Podobné kurzy

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 26.09.2018 02:09:28
Titulek: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEEKONOMY | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/54-financni-rizeni-pro-neekonomy.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4

Telefony: +420 241 442 070 +420 734 484 549
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.