ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

SYNERGOGIKA - VEKTORING

- efektivní využití potenciálu lidí pro týmovou spolupráci a zvyšování výkonnosti

Kategorie: Manažerský
Kód kurzu: SYNERGO-2019
Termín:
Obsazenost: Na vyžádání
Místo: Praha 5 - Smíchov, Drtinova 10
Lektoři: Ing. Jan Korbel , Mgr. Vladimír J. Dvořák, AC
Cena: 0 Kč (bez DPH 21%)

 SEZNÁMENÍ S METODIKOU "SYNERGOGIKA" 
- mezinárodně prověřené metody k dosahování změn a účinnému rozvoji lidí a týmů

Ochutnávkové odpoledne pro teamleadery a majitele firem ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Představíme vám desítkami let a 7 milióny účastníků z 42 zemí světa ověřenou metodu k dosahování změn ve společnostech - SYNERGOGIKU.
Původně anglo-americkou metodu, vymyšlenou Prof. Dr. Robertem R. Blakem a Dr. Jane S. Mouton, bude prezentovat její duchovní otec a průkopník v České republice a na Slovensku, Mgr. Vladimír J. Dvořák a výkonný ředitel Synergogy group, Ing. Jan Korbel.


CÍLOVÁ SKUPINA:
majitelé firem, ředitelé, týmoví manažeři

PROGRAM:   

 • Představení konzultantů (Mgr. Vladimír J. Dvořák, Ing. Jan Korbel)
 • Obor Organisation development
  (Jak dělat správné věci ve správnou chvíli?)
 • Princip úspěšné změny / rozvoje
  (Co v praxi funguje a čeho se vyvarovat?)
 • Synergogy - moderní metoda s hlubokými kořeny
  (Vznik, princip, metody, výlučnost, překvapivé možnosti: workshopy pro početně velké skupiny, blesková rychlost zásahu do organizace, uchopitelnost měkkých témat, inspirativní prostředí atd.)
 • Coffee break
 • Příklady praktického užití metody v ČR 
 • (Představení zajímavých projektů vystupujících konzultantů, co a jak se ve firmách povedlo)
 • Diskuse a sdílení zkušeností s konzultanty
 • (Přineste svá zadání nebo položte otázky během setkání)


KONZULTANTI:        
Mgr. Vladimír J. Dvořák
Ing. Jan Korbel
Vektoring s.r.o.

 AHA PR Agency jako člen skupiny VEKTORING S.R.O.  pomáhá zefektivnit práci jednotlivců, týmů i celých firem. V České a Slovenské republice rozvíjíme firmy z nejrůznějších oblastí podnikání. Pracujeme pro společnosti, které chtějí obstát uprostřed konkurence, a proto musí umět využít své vnitřní zdroje. V centru našeho zájmu proto stojí posilování efektivity, dynamiky a proaktivního přístupu lidí k práci.
Alfou i omegou efektivně fungující společnosti jsou kvalitně fungující vztahy mezi zaměstnanci, které jsou založeny na důvěře a vzájemném respektu. Důležité je, aby všichni věděli, kam firma směřuje. Teprve potom můžou táhnout za jeden provaz jedním směrem. Efektivní změna vedoucí ke zvýšení výkonnosti firmy musí být v každém případě provázena změnou v myšlení a chování lidí, kteří v ní pracují.

 


VÍCE K METODĚ 

Synergogika pracuje s přirozenou změnou chování přímo v pracovním nebo osobním prostředí.
Konkrétně pak s těžko uchopitelnými stránkami člověka, jako jsou hodnoty, postoje, přesvědčení, které řídí vztahy, ovlivňují výkonnost a formují pracovní prostředí v organizaci.

 

Co Synergogika „umí“:

Působí v zóně vlivu (postoje, hodnoty a přesvědčení se obvykle přetváří do podoby pravidel a standardů, a tak působí cíleně na týmovou kulturu. Dosažení změn není závislé na rozhodnutí         manažera, ale je v „moci“ každého.)
Jsou cíleně ovlivňovány procesy (přenastaví se, aby umožňovaly skutečně efektivní spolupráci)
Vyvolává chuť měnit (probouzí potřebu pracovat na dosažení změn z vlastního přesvědčení a realisticky)
Odstraňuje sebeklam (každý je viděn očima celého týmu)
Poskytuje sofistikované měření (měření efektivity výkonu a procesu, dosažení synergie, měření vývoje otevřenosti, chování jednotlivců, týmů či celé týmové kultury)
  Umožňuje v relativně krátkém čase pochopit dopady stávajících návyků a procedur, zažít funkční chování (co nejvíce se blížící ideálu pro Vaše prostředí) a vzniklé povědomí o rozdílu tvoří také motivaci ke změnám


Podstata Synergogické metody
1. individuální řešení úkolu
2. řešení stejného úkolu v týmu
3. měření efektivity práce a synergie jednotlivých týmů
4. srovnání jednotlivých týmových výsledků v plénu (učení se od ostatních týmů)
5. týmová reflexe průběhu práce přes složky chování (12 složek)
6. navržení zlepšení v týmovém procesu, které umožní dosažení či udržení synergie

Kdy je Synergogika řešením?
Když chcete změnit CHOVÁNÍ jednotlivce, týmu a týmů (firmy) tak, aby vedlo k měřitelnému zlepšení pracovních výsledků a vztahů. Vždy, když potřebujete lidi připravit, adaptovat na změnu a vytěžit z ní maximum.

Typická zadání

 1.  „Na začátku roku si naplánujeme reálně dosažitelná “čísla” a už v prvních měsících je nedodržujeme. Ať děláme cokoliv, do konce roku plánované cíle nenaplníme.“
 2. „Klesá nám obrat, ale obchodníci nechtějí akceptovat nová pravidla. Vždy si to umí racionálně odůvodnit.“
 3. „Zhoršují se nám vztahy a komunikace. Martin musí mít pořád poslední slovo. Sice nakonec poslechne, ale diskuse jsou únavné, respektuje autoritu a pravidla jen z donucení a pak zjišťujeme, že dělá svou práci napůl.“
 4. „Karel se potřebuje rychle posunout v dovednostech vedení lidí. Rád bych ho povýšil, ale neumí dostatečně jednat s kolegy.“
 5. „Proč nemám výsledky? Proč nejsem iniciativní? Jak si mám vyložit chování svého kolegy?“

Výsledky - reference absolventů nebo zadavatelů interních workshopů

"Absolventi workshopů ukazují chování ve smyslu 9,9. Jsou otevření, požadují a poskytují zpětnou vazbu, vzniká mezi nimi méně konfliktů, jsou sebekritičtí. Naučili se lépe argumentovat a připravují se na jednání, což vede k lepšímu rozhodování. Svou schopnost předvedli v měřené aktivitě, kde dva týmy dosáhly vynikajících výsledků. Zadavatel na závěr workshopu několikrát slyšel z úst účastníků, že nic podobného jako SYNERGOGY (GRID) nezažili a že si přejí pokračování. Výrobní ředitel si dokonce klade za cíl zavést kontinuální reflexi ve svém týmu."
 

Co získáváte (konkrétní příklady obvyklých cílů)

 • snížení fluktuace o 63% v Globusu
 • nárůst počtu navolaných schůzek o 1/3 u Neuron consulting, s.r.o.
 • zefektivnění procesů, díky čemuž se snížily provozní náklady o 6% u Velux
 • plnění stanoveného plánu obratu u řady firem, resp. zvýšení obratu průměrně o 6%
 • redukce vzájemných předsudků mezi 2 týmy o 4/5 u Elok - Opava (podloženo 47 změnami chování)
 • o 15% zlepšení image společnosti TRW u zákazníků (výstupy z hodnocení zákaznické spokojenosti, které bylo provedeno po implementaci změn plynoucích ze synergogické akce)
 • zvýšení osobní produktivity průměrně o 15%

Co získáváte (cesta, nástroje k dosažení cílů)

 • změna chování vedoucí k dosažení cílů (změnu bude každý skutečně chtít)
 • sofistikovaný postup řízení změny
 • nalezení přirozené motivace (individuální i týmové)
 • úspora času a peněz – metoda vás vede, nemusíte nic zkoušet „naslepo“
 • skutečná týmová práce se synergickými efekty
 • pročištění a nastavení funkčních vztahů
 • zvýšení dobrovolné aktivity zapojovat se do změn
 • maximalizace vytěžení potenciálu každého
 • nastavení funkčních pravidel v souladu s osobními, týmovými i firemními hodnotami
 • zvýšení kvality rozhodování, argumentace, iniciativy, zkoumání, zužitkování neshod
 • měření – jak složky chování číselně ovlivňují efektivitu výkonu
 • integrace stylů chování do lidské interakce
 • osvojení si principů zvyšování výkonnosti
 • měřitelné zlepšení komunikace, spolupráce a Leadershipu
 • odstranění sebeklamu (otevřená zpětná vazba od členů týmu)
 • akční plány změn, které každý bude chtít (na individuální i týmové úrovni)
 • naučíte se fungovat stylem „Co je správně“, ne „Kdo má pravdu“


Nejde o následování rad "moudrého poradce", ale o objevení vlastního potenciálu. Takže žádné neautentické hry nebo scénky, ale práce na sobě od první minuty. Synergogika pomáhá vytvořit uvěřitelné prostředí (integrující přirozené chování lidí i celých sociálních systémů), které umožňuje pochopit, jaké chování, návyky a způsoby myšlení jsou užitečné a které ne, a jaké mají dopady. Účastníci zažijí, pochopí a použijí i funkční chování (co nejvíce se blížící ideálu pro dané prostředí) a vzniklé povědomí o rozdílu tvoří motivaci ke změnám. Nositelem chtěné změny je pak konkrétní osoba, ne formální pozice. Takové zážitky jsou okamžitě zpracovávány jednotlivcem a následně ještě jednou týmem, což vytváří veliký potenciál ke změnám.


Změny v organizacích může plánovat vedení, ale skutečná realizace je na lidech.
Aby byl změnový projekt úspěšný, je třeba:

1. Získat důvěru lidí

2. Ukázat, získat a probudit napříč organizací vzájemný respekt

3. Probudit lidskost a omezit působení formálních rolí

4. Nechat lidi narovnat své pracovní vztahy.


Ohlasy absolventů synergogických workshopů:

"Všechny pocity z workshopu bych mohl shrnout asi takto: člověk si tam uvědomí, jak je stále nekonečný prostor se zlepšovat, tedy pro mě očekávání, motivace do práce, pracovat lépe a efektivněji.
Za největší přínos považuji uvědomění si, že je nutné zužitkovat potenciál lidí, se kterými spolupracujeme. A i když se vám někdy zdá, že s „tímto člověkem se nedá pracovat“, tak pokud se zaměříte na zužitkování případného konfliktu a jeho vyřešení, může to přinést synergické efekty, které obohatí všechny v týmu. Chce to jen trochu pokory a pokaždé, když s vámi ego lomcuje, si položit otázku: „a co když se mýlíme a co když nemáme pravdu vždy jen my … já.“

Aleš Vavrečka, finanční analytik a ředitel vzdělávání  SMS finanční poradenství ►►Esemeska - o školení klíčových manažerů

 

►► Článek Mgr. Vladimíra J. Dvořáka - Vliv mezilidských vztahů na efektivitu firmy

 


Více o autorech metody:

Prof. Dr. Robert R. Blake  a  Dr. Jane S. Mouton  

Tato dvojice vešla do dějin rozvoje dospělých lidí svou průlomovou publikací Synergogy: A New Strategy for Education, Training and Develpment (Synergogika: nová strategie pro vzdělávání, trénování a rozvoj), která vyšla v roce 1984 a zpřístupnila světu unikátní synergogickou metodu učení.
Autoři se pokusili odstranit omezující nedostatky pedagogicko-andragogických přístupů ve vzdělávání a vytvořili nástroj na dosahování viditelných výsledků za hranicemi školení a trénování.
Řada společností po celém světě (včetně ČR) synergogické programy aktivně využívá.

Svou vědeckou prací přispěli ke vzniku samostatného oboru nazvaného Organisation Development (Rozvoj organizací), který dodnes řeší stále aktuální dilema, že "jediná konstanta v životě firmy je neustálá změna". Své pojetí řízení změn v organizacích zajímavě osvětluje v interview poskytnutém v roce 1992.

Podobné kurzy

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 04.02.2023 00:02:17
Titulek: SYNERGOGIKA - VEKTORING | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/115-synergogika-vektoring.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.