ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

STYLY CHOVÁNÍ A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - LEADERSHIP

synergogický rozvojový workshop

Kategorie: Manažerský
Kód kurzu: LEA_TS-2022
Termín:
Obsazenost: Na vyžádání
Místo: Praha 4, Vyšehrad, Na Pankráci 30
Lektoři: Ing. Jan Korbel , Lenka Jedličková
Cena: 0 Kč (bez DPH 21%)

 

Využijte Leadership jako svou konkurenční výhodu.  Pomůže vám lépe zužitkovat potenciál lidí.

Proč jsou týmy, které dosahují špičkových výkonů a lidé v nich rádi pracují?
Je to dáno využitím přirozeného talentu jednotlivých lidí, vzájemným eliminováním nedostatků a vzájemným podněcováním a inspirací.
Týmová synergie není součtem potenciálu jedinců. Týmová synergie tento součet o mnoho převyšuje.


LEADERSHIP

Úspěšné firmy si uvědomují, že potřebují co nejlépe využívat potenciálu svých lidí. Otázkou zůstává, jak. Kromě znalostí a dovedností je největší překážkou motivace lidí.
Můžete řešit snižování fluktuace, zvyšování bezpečnosti práce, rozvoj firemních hodnot, pracovní vztahy, ladit efektivitu týmů, šířit hodnoty lídrů napříč organizací atd. Vždy musíte vyřešit otázku: Jak získat podporu lidí, ovlivnit jejich pohled na věc a probudit jejich aktivitu?
Desítkami let prověřená řešení jsou založena na metodě Synergogy a umění pochopit fungování organizace jako celku.
Program se nepodobá tradičním školením ani tréninkům. Jedná se o moderní workshopy postavené na desítkami let prověřené metodě Synergogy.

Synergogy – moderní, vědecky ověřená metoda s hlubokými kořeny s překvapivými možnostmi:
workshopy pro velké skupiny, blesková rychlost zásahu do organizace, uchopitelnost měkkých témat, inspirativní prostředí, změna postojů, vznik a růst motivace, pravidla chování ad.
Účastníci tráví většinu času v týmech plněním zadaných aktivit, zkoumáním užitečnosti svých návyků a výměnou zkušeností. Přirozeně projdou principy Leadershipu až k tréninku konkrétních technik.

Leadership 1 - odhodlání ke změně      
2 dny                           

„Styly chování“   

 • Styly chování a jejich dopady
 • Dosahování špičkových výkonů
 • Zpětná vazba
 • Stanovení cílů vlastního rozvoje

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé, kteří chtějí poznat užitečnost svých návyků na úrovni myšlení a chování mají chuť se zapojit do zlepšování týmové spolupráce.
Určeno zejména pro majitelé firem, členy vedení firem a jejich spolupracovníky, personalisty, manažery a vedoucí týmů.

PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY 

Absolventi workshopu jsou připraveni podporovat svůj tým, protože:

 • porozumí vlivu různých stylů chování na pracovní prostředí
 • rozvinou sebereflexi a pojmenují si své silné i slabé stránky v týmové spolupráci
 • zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu
 • sami hledají konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu užitečnější.

OSNOVA WORKSHOPU - LEADERSHIP 1

STYLY CHOVÁNÍ

1.  Samostatná domácí příprava:

Studium textu o stylech chování, které jsou běžně rozšířené v každé větší skupině lidí. Styly jsou dány typickými motivacemi lidí a mají předvídatelné dopady na pracovní vztahy a výkonnost.

2.   Workshop:

 • diskuse o tom, jak účastníci rozumí stylům chování
 • trénink vztahových dovedností (vyvíjení iniciativy, získávání informací, zastávání stanovisek, rozhodování, zužitkování neshod)
 • měření dosažených výsledků a reflexe pro zužitkování poznatků v další práci
 • měření schopnosti dosahovat synergie v týmu, když účastníci zapojí své nynější pracovní návyky
 • nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu
 • výjimečně intenzivní osobní zpětná vazba
 • individuální plány, jak každý může ihned začít zvyšovat kvalitu spolupráce v praxi.

FORMA 
Nejedná se o školení, ale o sebezkušenostní workshop na rozvoj sebereflexe, postavený na metodě Synergogy.
Většinu času tráví účastníci v týmech plněním zadaných aktivit a zkoumáním svého chování.
Silné zážitky pak motivují k nalezení lepšího způsobu spolupráce.
Ponaučení i silná motivace k rozvoji vzniká z vnitřních zdrojů týmů.
 

Jak hodnotí přínos workshopu absolventi:

„Synergogický workshop je něco jiného než kurzy na téma manažerských dovedností. Naučí vás vidět se očima druhých a ukáže vám vaše silné a slabé stránky. Naučí vás uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu. Odkryjete svou osobnost, možná to i zabolelo, ale získáte o sobě informace, které vám pomohou ve vašem osobním rozvoj i v rozvoji vašeho týmu.“

„Již v minulosti jsem se zajímal o Systemický přístup. Synergogická metoda ale zejména absolvování workshopu Leadership mi otevřelo naprosto úžasný prostor. Získal jsem zásadní informace o sobě a možnostech dalšího osobního rozvoje. Týmové projekty pohltily všechny účastníky. Intenzita kurzu je opravdu nevídaná.“ 

 Cyklus sebezkušenostních SYNERGOGICKÝCH workshopů „LEADERSHIP“ poskytuje prostor k objevení vlastního stylu vůdcovství:

Leadership 1 - odhodlání ke změně      
2 dny                           

„Styly chování“   

 • Styly chování a jejich dopady
 • Dosahování špičkových výkonů
 • Zpětná vazba
 • Stanovení cílů vlastního rozvoje

Leadership 2 - podpora k dosažení změn
0,5 dne

 „Zpětná vazba“

 • Sdílení zkušeností s plněním cílů
 • 360 stupňová zpětná vazba
 • Revize plánovaných cílů

Leadership 3 - zvýšení efektivity práce
0,5 dne

„Efektivní práce“

 • Využití zdrojů
 • Zacílení práce (správné činnosti ve správný čas)

 


 

Více o metodě SYNERGOGY:

Autorská dvojice prof. R. Blake a dr. J. Mouton pomohla odstranit omezující nedostatky andragogických přístupů ve vzdělávání a rozvoji dospělých.
Výhoda metody spočívá v cíleném vytvoření prostoru pro individuální rozvoj účastníků. Nejde o následování rad "moudrého poradce", ale o objevení vlastního potenciálu.
Tím se synergogické workshopy vyhýbají neautentičnosti hraných scének nebo komunikačních her.

V České republice využívají synergogické programy např. společnosti:
ABB, Arcadis, Bosch, D.A.S. Rechtschutz, Digiteq Automotive, Edwards, Hoerbiger, Honeywell, INSIA, Intrum Czech, MONTS, Mountfield, Profinit, PwC, Ray Service, Smurfit Kappa, Tenneco, TRW (BCS-AIS) a další.

Principy metody
Lektor je nahrazen tzv. "učícím materiálem" například v podobě textu. Program je veden facilitátorem se speciálním výcvikem pro synergogické workshopy.
Programy jsou postaveny na principu spirály, kde každý závit obsahuje sled kroků: individuální přípravu a řešení, týmové řešení, měření výsledků, hodnocení a reflexi, vyvození závěrů pro praxi. Facilitátor intervencemi umocňuje synergické efekty v týmu.

Workshop působí ve dvou rovinách.

 1. V jedné rovině se účastníci učí a dále rozvíjí dovednosti.

 2. Ve druhé rovině jsou přirozeně motivováni zefektivňovat svou spolupráci.

Program nabízí autentické prostředí, kde účastníci nevnímají aktivity jako hru. Následkem toho mají zkušenosti velkou váhu a motivují ke změnám.

Přínosy pro účastníky

 •    Porozumění vlivu různých komunikačních a manažerských stylů na pracovní prostředí
 •    Uvědomění si svých silných a slabých stránek v týmové spolupráci a v komunikaci
 •    Rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe
 •    Nalezení konkrétních odpovědí na to, jak být pro výsledky týmu užitečnější
 •    Získání výjimečně otevřené zpětné vazby od všech členů týmu
 •    Pochopení jak rozvíjet organizaci s cílem zvýšit její výkonnost
 •    Vytvoří si svůj rozvojový plán na příští měsíce

Zážitek z vynikající spolupráce, dosažených výsledků a zpětné vazby poskytuje východisko pro další osobní rozvoj po návratu na pracoviště.

 

Podobné kurzy

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 09.08.2022 16:08:52
Titulek: STYLY CHOVÁNÍ A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - LEADERSHIP | Web vzdělávací agentury
Zdroj: https://agentura-aha.cz/kurz/251-styly-chovani-a-tymova-spoluprace-leadership.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.