ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Individuální vzdělávání

Individuální trénink v TV studiu
Individuální trénink v TV studiu

Čeká vás veřejné vystoupení? Musíte moderovat významnou akci? Máte před sebou projev na důležité akci? 
Budete prezentovat před auditoriem, besedovat v televizi či rozhlase?
Potřebujete jednorázovou konzultaci či dlouhodobý plán rozvoje komunikačních dovedností?

Scénář vystoupení, verbální a neverbální projev, mluvený projev, řeč, práce s hlasem, tréma, profesionální chování a vzhled, prezentace myšlenek, práce s auditoriem, řízení diskusí, projev na mikrofon a kameru, komunikace s novináři, mediální trénink, vystoupení na veřejnosti, formulace odpovědí, krizové momenty, individuální tréninkový plán, rozvoj osobnosti, poradenství a podpora odborníků, koučování, konzultace, diagnostika. 


Individuální poradenství, konzultace a tréninky

Individuální výuka, poradenství a konzultace jsou nejefektivnější formou práce lektora s klientem, stejně jako koučink, psychologické testy a rozhovory.
Lektor, trenér, konzultant či kouč se věnuje pouze vám, řeší váš konkrétní cíl a potřebu, pracujete spolu v dohodnutém čase a místě.
Nejčastější témata - zakázky

Určeno

vytíženým a náročným klientům a dalším zájemcům s individuálními potřebami vzdělávání - viz. galerie níže

Délka, intenzita a rozsah konzultací 

Rozsah individuálních tréninků může být od jednorázové pár hodinové konzultace až po dlouhodobý program rozvoje osobnosti. 
Individuální tréninkový program na míru = individuální tréninkový plán 
u dlouhodobější spoluprácevychází z aktuálního stavu a určeného cíle a je stavěn na základě tzv. auditu úrovně dispozic a dovedností. 
Plán obsahuje kromě témat výuky i časový harmonogram a cenovou kalkulaci. 

Příklad: mediální trénink v TV studiu, moderátorská příprava, řízení kongresových akcí aj. jsou klasickými příklady doporučeného individuálního tréninku pro profesionální připravu na:

 • vystoupení před auditoriem
 • prezentace
 • komunikaci s veřejností
 • práci s novináři
 • mediální vystoupení v TV nebo rozhlase
 • ​vystoupení na kameru (natočení medailonu, videovizitky, prezentace na sociálních sítích)
 • příprava na volební kampaň, politický marketing
 • osobní styl a image
 • etiketa na obchodních a společenských akcích
 • zvládání trémy při veřejném vystoupení

Individuální příprava na jednání či vyjednávání ►
Připravte se na důležité jednání, zásadní pracovní schůzku nebo vyjednávání s expertním konzultanem.

Individuální příprava řečníků ►
Trénink prezentace či mluveného projevu na míru


Lektoři - konzultanti - koučové

Lektoři agentury AHA jsou specialisty ve svých oborech: konzultanti hlasové a mluvní výchovy, techniky a kultury řeči s pedagogickou praxí na DAMU, dále pak moderátoři, herci, PR a mediální odborníci specializovaní na veřejné prezentace, trenéři obchodních dovedností, koučové profesního i osobního rozvoje apod. 

Místo a čas konání

Individuální konzultace - tréninky - probíhají dle dohody na určeném místě v dohodnutém čase.  

Cena

je stanovena podle rozsahu, zaměření konzultací, zvoleného (doporučeného) lektora a místa konání (Praha, mimo Prahu, vlastní prostory nebo učebna agentury)

 

 

 


Nejžádanější témata individuální výuky

hlasová výchova - rétorika - prezentace - komunikace - moderace - mediální trénink - tréma - psychologická a grafologická diagnostika - zvládání trémy - mentoring a koučování aj.

Rétorika - technika a kultura  mluveného projevu

 • Hlasová a dechová opora   
 • Přesná artikulace, modulace a intonace hlasu, frázování, logické členění vět
 • Analýza projevu – určení případných nedostatků v jazykovém nebo řečovém vyjadřování
 • Cvičení na zlepšení mluvy (široké vokály, pohodlná výslovnost, patlavost, drmolení apod.)
 • Čtený a mluvený text, příprava mluveného projevu
 • Kultivovaný mluvený projev – kultura vyjadřování

Mediální trénink, PR, krizová a mediální komunikace

 • Public Relations 
 • Krizová komunikace
 • Vedení tiskové konference, moderování a diskuse na tiskové konference 
 • Příprava na vystoupení před novináři a veřejností (interview, talk show, konference, rozhlasové nebo TV vysílání, tisková konference)
 • Rady a tipy zkušených profesionálů s novinářskou praxí (jak reagovat, na co si dát pozor, co neříkat ani mimo kameru, volba oblečení aj.)
 • Nácvik odpovědí na neznámé, podpásové nebo nestandardní  dotazy
 • Simulace televizního vysílání ve studiu (profesionální TV studio, kamery)
 • Analýza vystoupení a doporučení vedoucí k profesionálnímu vystupování v médiích

Prezentace

 • Prezentační dovednosti (od základů po obížné prezentace)
 • Tréma při veřejném vystoupení
 • Argumentace, zodpovídání dotazů, zvládání námitek
 • Interaktivita s publikem

Veřejné vystupování

 • Tréma při veřejném vystoupení
 • Prezentační dovednosti (od základů po obížné prezentace)
 • Mediální komunikace
 • Tisková konference
 • Moderování akcí

Hlasová výchova

 • Správné dýchání a tvoření hlasu
 • Probuzení  přirozeného hlasu
 • Ovládání hlasu v emočně vypjatých situacích
 • Osobní analýza hlasu
 • Hledání vnitřního obsahu sdělení

Komunikace

 • Komunikační dovednosti
 • Pohotová rétorika a komunikace
 • Přesvědčivá argumentace
 • Improvizace v komunikaci
 • Vyjednávání

Volební kampaně, politický marketing

 • Individuální program šitý na míru kandidátovi do krajských či parlamentních voleb
 • Konzultace volebního programu, politického marketingu a managementu
 • Poradenství s politologem 

Moderování akcí

 • Osobnost a autorita moderátora
  Verbální komunikace, kultura projevu, práce s hlasem
 • Neverbální komunikace - řeč těla
 • Formulace myšlenek
 • Jak zaujmout publikum a udržet pozornost
 • Empatie, schopnost reagovat na publikum
 • Scénář akce
 • Vedení dialogu, rozhovoru
 • Story telling
 • Improvizace, kreativita
 • Jak zvládat trému a nervozitu

Příprava moderátorů Škoda Auto a.s.    (PDF)
Pověřili Vás moderací akce? Moderování firemních akcí, galavečerů, výjezdních zasedání řady jiných společenských akcí vlastními zaměstnanci není v současnosti žádnou specialitou vybraných firem. Naopak. Zaměstnavatelé se k této formě přiklánějí stále častěji. Jak to zvládli 2 mladí manažeři ve Škoda Auto po tréninku v AHA?

Obchodní dovednosti

 • Jak vést obchodní rozhovor, efektivní kladení otázek a formulace sdělení, prodejní prezentace 
 • Stínování obchodníka v terénu - learning by doing

Individuální příprava na konkrétní jednání nebo pracovní schůzku

 • Konzultace s poradcem, příprava struktury a obsahu jednání
 • Nácvik formulace myšlenek, stavba vět, příprava argumentů

Etiketa, image a styl

 • Osobní image poradenství, vlastní styl a barvy, výuka společenského chování, osobní marketing

Koučování

 • Osobní nebo profesní koučování - řešení konkrétního problému, dosažení cíle, zvýšení výkonnosti, zlepšení vztahů, životní pohoda

Individuální diagnostika osobnosti

 • Testy, dotazníky, rozhovor s psychlologem, nalýza silných a slabých stránek osobnosti, doporučení dalšího rozvoje

Grafologický rozbor rukopisu

 • Analýza rukopisu, osobnostní rysy a charakteristiky, které se dají vyčíst z písma

a další individuální poradenství a podpora pro managment a profesní rozvoj na vyžádání

 


REFERENCE 

"Hledala jsem osobní přístup, vhodný čas, dostupnost, zkušenou agenturu. Přemýšlela jsem delší dobu o takovém semináři. Práce s hlasem, rétorika, vedení prezentací, toto vše potřebuje trochu času, takže jsem neočekávala okamžitý výsledek. Byla jsem však překvapena, že pár triků a to hlavně dýchání, přináší okamžité zlepšení řeči. Očekávala jsem, že mě lektor vyslechne, poslechne si mě a připraví  recept, jak budeme na slabých stránkách pracovat a to se stalo. Nyní potřebuji čas, sama vše zkoušet, aplikovat v praxi a pak si myslím, že by bylo fajn pokračovat. Lektor je zkušený, naslouchá potřebám klienta, vytváří uvolněnou atmosféru, Vřele pana Dvořáka doporučuji.  Myslím si, že pro práci s hlasem, pro studium základů rétoriky, je idealní individuálni výuka. Je třeba se však skutečně uvolnit a na chvíli se zbavit zažitých vzorců.  Pan Dvořák vás nejen s hlasem naučí pracovat,  ale vytvoří příjemnou atmosféru, ve které se dobře trénuje."  
K.F., absolventka individuálního tréninku RÉTORIKY A HLASOVÉ VÝCHOVY s Miroslavem Dvořákem

"Celé školení pro mě bylo velkým přínosem a možností získat cenné znalosti zaměřené na specifickou oblast mediálního vystupování. Chci upřímně poděkovat za poskytnuté kvalitní školící služby, zejména pak profesionalní přístup lektora, který celé školení vedl a byl velmi vnímavý a vstřícný. Díky absolvování tohoto školení má člověk možnost připravit se na situace, do kterých se běžně nedostává, a získá znalosti, jak se v nich co nejlépe zachovat. Pro mě je to zkušenost, které si velice cením. Služeb agentury AHA PR Agency jsem využil poprvé a mohu říci, že to byla velmi dobrá volba. Velice děkuji za skvělou organizaci, profesionální jednání a individuálnÍ přístup."
Ing. Petr Stoklasa, regionální obchodní a marketingový ředitel pro východní Evropu ze společnosti Vaillant Group.Czech s.r.o., MEDIA TRAINING s Jozefem Ftorkem

Reportáž z MEDIA TRAININGU ►

CO SI ABSOLVENTI INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY TAKÉ VYZKOUŠELI:

- individuální konzultaci a řečnickou přípravu na vystoupení pro ředitele Wüstenrotu

- individuální konzultace k mluvenému projevu a komunikaci v médiích pro hlavního ekonoma ING Bank N.V.

- individuální mediální trénink pro ředitele Vaillant Group Czech s.r.o.

- individuální konzultace pro prezentační a konferenční vystoupení pro manažera IBM

- individuální konzultace a trénink Public Relations a krizová komunikace pro Magnesium Elektron CZ s. r. o.

- přípravu na vystoupení na tiskové konferenci firmy Termo Děčín - MVV Energie

- přípravu na moderování firemních večerů Škoda Service Challenge Škoda Auto

- přípravu na moderování konference ING Bank

- individuální příprava na mezinárodní konferenci pro vedoucího technologa spol. Magna Exteriors 

- individuální lekce rétoriky a práce s hlasem pro teambuilding architekta společnosti Feelnat

- přípravu na moderování golfové akce spol. AEG Power Solutions

- přípravu na volební kampaň do Evropského parlamentu

- mediální trénink tiskového mluvčího Severočeské doly   

- přípravu na moderování internetového rozhlasového vysílání Merkur Casino

- mediální trénink tiskové mluvčí slovenské politické strany Most - HÍD

- individuální konzultace na téma Volební kampaň a politický marketing  pro tiskového mluvčího v prezidentské kampani prof. Drahoše

přípravu na vystoupení v talk show Jana Krause

- smuteční řeč (příprava textu projevu, vyzkoušení a doladění projevu)

- slavnostní projev (proslov a přípitek na svatbě)

 

 

 


 

REFERENCE Z INDIVIDUÁLNÍCH TRÉNINKŮ

Reference Individuál příprava na tiskovou konferenci     (PDF)

Reference nám. primátora Jablonec n/N Media trénink     (PDF)

Příprava moderátorů Škoda Auto a.s.    (PDF)

Pověřili Vás moderací akce? Moderování firemních akcí, galavečerů, výjezdních zasedání řady jiných společenských akcí vlastními zaměstnanci není v současnosti žádnou specialitou vybraných firem. Naopak. Zaměstnavatelé se k této formě přiklánějí stále častěji. Jak to zvládli 2 mladí manažeři ve Škoda Auto po tréninku v AHA?

Příprava tiskového mluvčího kandidáta na prezidenta ve volbách 2018 - mediální trénink a politický marketing

Management News – Jak zvládnout moderování firemní akce?  

Reference_Indiv. Media Training_SeverDoly_Kopecky.pdf    (PDF)

Reference Indiv. Moderace_Rozhlas.vysílání_MerkurCasino    (PDF)

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 18.07.2024 23:07:26
Titulek: Individuální trénink | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /kurzy/individualni-vzdelavani.html
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.