ODBĚR NOVINEK
ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k newsletteru.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ZAVOLÁME VÁM
ZAVOLÁME VÁM

Váš TELEFON pro RYCHLÝ KONTAKT

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

GDPR v AHA

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Naše společnost AHA PR Agency, s.r.o.. IČ: 28216563 (dále jen „Správce“) zpracovává a uchovává vědomě a dobrovolně poskytnuté osobní údaje zájemců o informace, resp. klientů, a to jen v rozsahu a za účelem poskytovaných služeb
(dle právního titulu Oprávněného zájmu*), takto:

A. Klient kontaktuje správce k získání informací, resp. zařazení do kurzu

  1. Přihlášení se k odběru newsletteru na webových stránkách agentury 
    Uchovává se: e-mailová adresa zájemce pro zasílání newsletteru

  2. Přihlášení se klientské sekce webových stránek pro stažení studijních materiálů, resp. e-booku Uchovává se: e-mailová adresa zájemce pro zasílání newsletteru

  3. Kontaktování agentury prostřednictvím Kontaktního formuláře pro rychlý dotaz.
    Uchovávají se: jméno, e-mailová adresa, telefon pro možnost rychlé odpovědi zájemci o informace, resp. nabídku poptávaných služeb prostřednictvím newsletteru.

  4. Přihlášení se do kurzu agentury

 

1.i) Fyzická osoba

Uchovávají se následující údaje nezbytné pro zápis klienta do kurzu, informování klienta před kurzem a vystavení faktury pro klienta:

  • jméno, e-mailová adresa, telefon, pracovní pozice – pro informování klienta.


1.ii) Právnická osoba

Uchovávají se následující údaje nezbytné pro zápis klienta do kurzu, informování klienta před kurzem a vystavení faktury pro zaměstnavatele klienta:

  • jméno, e-mailová adresa, telefon, pracovní pozice objednatele, jméno společnosti, adresa společnosti, IČ – pro informování klienta a společnosti a vystavení faktury pro společnost

 

B. Správce zasílá obchodní sdělení – newsletter o aktuálních produktech a službách z titulu oprávněného zájmu zájemcům a klientům.


C. Ochrana a zpracování dat

Data, resp. osobní údaje klientů, jsou uchována na zabezpečených serverech,
ke kterým mají přístup výhradně oprávněné osoby. Správce se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje jsou řádně zabezpečeny a zpracovány pověřenou a znalou osobou. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma smluvně spolupracujících společností.
Správce spolupracuje s externími společnostmi, jako jsou účetní firma a dvě IT společnost, které jsou smluvně zavázány k zabezpečení serverů a nakládání s osobními údaji dle pravidel GDPR. Osobní údaje klientů poskytnuté správcem
k účetnímu zpracování jsou v rozsahu dle zákona pro potřebu fakturace a účetní evidence **. Mezi správcem a externími společnostmi jsou smluvní vztahy zahrnující i způsoby nakládání s osobními údaji.

D. Informovanost a odvolání souhlasu

Zájemce o informace, resp. klient, mají právo na přístup k osobním údajům, tj. právo na informace o rozsahu spravovaných osobních údajů, jejich opravu, právo
na omezení zpracování, právo na výmaz – s respektem k zákonné povinnosti účetní evidence.
Odvolat souhlas lze zasláním e-mailu na adresu: aha@agentura-aha.cz nebo použitím odkazu pro odvolání souhlasu na konci každého e-mailu, resp. obchodního sdělení (newsletteru) zaslaného správcem osobních údajů, tj. agenturou.

E. Závěrečné prohlášení k poskytnutí osobních údajů

Klient bere na vědomí a souhlasí, že své osobní údaje poskytl dobrovolně a byl poučen o účelu a správě osobních dat správcem. Byl rovněž seznámen s právem na informace o rozsahu správy osobních dat i právem tento svůj souhlas kdykoli odvolat (viz výše odstavec D).

 

Poznámka

* Oprávněný zájem je jedním z právních titulů definujícího zpracování osobních údajů a vzniká například v situaci existujícího odpovídajícího vztahu mezi správcem údajů a subjektem. Toto vzniká za situace, jestliže subjekt údajů je zákazníkem správce či mu obráceně poskytuje služby. Oprávněným zájmem správce údajů je rovněž zpracování osobních údajů nezbytných z důvodu identifikace k zamezení omylů a podvodů. Zpracování osobních údajů z důvodu přímého marketingu lze taktéž považovat za zpracování z titulu oprávněného zájmu.

** Osobní údaje klientů shromažďujeme k poskytování obchodních sdělení a z důvodů splnění zákonné povinnosti vedení účetní evidence po dobu 10 let od poslední objednávky .

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 18.07.2024 23:07:10
Titulek: Zpracování osobních údajů | Web vzdělávací agentury
Zdroj: /zpracovani-osobnich-udaju.html
NAPIŠTE - ODPOVÍME!
KONTAKT

AHA PR Agency, s.r.o.
Branická 1572/116
147 00 Praha 4

Telefony: +420 603 422 003
E-mail: aha@agentura-aha.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.